Можете да намалите екстремните температури в оранжерията с над 20 °С.

Екстремните температури през месеците юли и  август, които на сянка достигат над 40 °С, а на слънце надвишават 50°С са сериозно изпитание не само за хората,  но и за растенията отглеждани в градината, както на открито така и в оранжерии.   Въпреки поливането, което в повечето случаи е наземно, високите температури влияят зле на опрашването на цветовете, много от които веднага след появата си изсъхват след ден два и окапват. Заедно с това стресът, който преживяват растенията, отслабва защитните им реакции  и много от тях започват да боледуват. 

За растенията отглеждани на открито, единственото решение,  в повечето случаи  е поставянето на  засенчваща мрежа -40%, която  може да намали температурата с около  5 °С. 

В статията ще ви предложим решение за намаление на екстремните температури при оранжерийно отглеждане на зеленчуци  до над 15 °С, което ние успешно прилагаме в нашата оранжерия и дава добри резултати, които споделяме в статията като еднодневен експеримент със отчитане на температурите на всеки  час.

Изходни данни:

  • Върху оранжерията е поставена засенчваща мрежа 40 % ( ефектът от засенчването без дъждуване беше с намаление до от 5-6°С) . Изградена е система за дъждуване от 13микро-разпръсквача  с дебит 40 л/ч, монтирани в права линия,  на 50 см над арката на оранжерията. 
  • Разпръсквачите се пускнат  6  пъти  през  деня,  на всеки  час по 15  мин, започвайки  от 10  часа и  обливат  с вода цялата оранжерия отгоре. Така водата не достига до растенията и  те остават  сухи, а вечер се напояват със система с капково напояване.    Разпръсквачите се пускат  6  пъти  през  деня,  на всеки  час по 15  мин, започвайки  от 10  часа и  обливат  с вода цялата оранжерия отгоре. Така водата не достига до растенията и  те остават  сухи, а вече се напояват  със система с капково напояване. 

  • Разпръсквачите се пускат  6  пъти  през  деня,  на всеки  час по 15  мин, започвайки  от 10  часа и обливат  с вода цялата оранжерия отгоре. Така водата не достига до растенията и те остават  сухи, а вечер се напояват  със система с капково напояване.

    За да разберем дали  има ефект от така направената система,  измервахме температурата на всеки час , започвайки от 8 часа сутринта на две места:

   1.      Термометър в оранжерията, поставен в най-високата и част, където се очаква температурата да се задържа най-висока  - кривите в синьо и  сиво.

   2.      Друг термометър поставен извън оранжерията, на 3 метра от нея, в навес изграден от полиетилен, под който до много голяма степен се създават условията идентични на тези в оранжерията.покрито  само с полиетилен -  без мрежа и  без охлаждане. кривите в жълто и оранжево

   В таблицата по-долу се вижда  движенито на температурата, както и това, че 15  минути след всеки цикък на охлаждане температурата в оранжерията спада с над 20°С и  се движи  в значително по-нормални и допустими за развитието на растенията граници.   От направените измервания се вижда, че с такава система за охлаждане се постига намаление на температурата в оранжерията с над 20 °С ( термометърът извън оранжерията, не може да измери повече от 52 °С ). Напълно възможно е, температурата извън оранжерията, където няма охлаждане,  да е била и по-висока.

   Изграждането на такава система за охлаждане е изключително лесно и евтино. Необходими са следните компоненти:

   Телова конструкция, монтирана на около  50  см над оранжерията и на която се закрепя тръбата с разпръсквачите

   Търба ф 16 – колкото е дължината на оранжерията

   Микроразпръсквачи с минимален дебит -40 л/ч -разположени през 60см един от друг и съответните фитинги към тях.

   За управление на системата използваме програматор Rainbird, който позволява до 6 програми  за 24  часа в един кръг и управлява електро-магнитенклапан.

   Разбира се управлението може да бъде осъществено и по много други начини, като например- обикновен механичен програматор включен е ел.мрежата, който чрез трансформатор  24V  управлява клапана.

   Всичко необходимо за изграждане на система може да бъде закупено от Магазин Агро Кари,  съобразено с дължината и големината на оранжерията.

   Ето и снимки  на показанията на термометрите: