Категории
Количка

НАРЪЧНИК ЗА ПЛОДОРОДИЕ RSS Feed


22 Feb Грижи за младото лозово насаждение до влизането му в плододаване
Василева Яница 0 1262
Идва ред и за грижите на младите насаждения. След засаждането първите години са най-важни в живота на лозовото насаждение. Следи се внимателно за редовното и навременно покарване на лозите. При добри грижи през този период може да се формират растени..
10 Feb Изграждане на подпорна конструкция в лозово насаждение
Василева Яница 0 1912
Подпорната конструкция е от голямо значение за лозовото насаждение. Представлява единна система от елементи. Тя се състои от серийно произвеждани елементи, което позволява изграждането й да става механизирано, с минимално влагане на ръчен труд. Подпо..
02 Feb Видове и начини на засаждане
Василева Яница 0 1315
След маркирането на терена идва и ред на засаждането на лозите. То може да се извърши през есента или през пролетта и по няколко начина. Ще те запозная с всички тях.Наблюдения показват, че при есенното засаждане на лози на терени с по-леки почви дава..
27 Jan Видове начини за маркиране на място на лозово насаждение
Василева Яница 0 714
След изораването и подравняването риголваната площ се маркира. Какво представлява маркинето? Маркирането на площта е мероприятие, при което много прецизно се очертават редовете на бъдещото ново лозе и се определят местата на лозите в тях. Маркирането..
17 Jan Форми и гъстота на засаждане в лозовото насаждение
Василева Яница 0 1132
Идва и момента за форма и гъстота на засаждане в лозовото насаждение. Лозите се засаждат обикновено в правилни геометрични фигури. В практиката най-често се прилагат правоъгълната и квадратната форма, и по-рядко-шахматната. Шахматната или ромбоидната..
22 Dec Защо е важен избора на сорт и формировка в лозовото насаждение?
Василева Яница 0 618
Ето, че дойде и времето за избор на сорт, формировка. Чрез многовековния изкуствен отбор е създаден лозовият асортимент-сортове, които да отговарят на най-различни стопански изисквания. Когато избирате сорт трябва да проучите всичките му стопански ка..
16 Dec Противоерозионни мероприятия при създаване на лозово насаждение
Василева Яница 0 906
Време е да спомена и за противоерозионните мероприятия. Независимо от наклона и разположението на лозето, климатичните и ортографски условия в нашата страна допринасят основно за развитието на ерозия на почвата. В зависимост от количествените и качес..
10 Dec Подготовка на площта и мелиоративни мероприятия за създаване на лозово насаждение
Василева Яница 0 1044
Следваща много важна стъпка в създаването на лозово насаждение след начертаването на лозовия масив, видовете лозарски райони и почви, идва подготовката на площта и мелиоративните мероприятия. Подготовката на площта за ново лозе е много отговорна. Тря..
30 Nov Избор на място за създаване на лозово насаждение и pH реакцията на почвата.
Василева Яница 0 727
В предната статия Ви запознах с основните почви, които са подходящи за отглеждането на лозя. В тази ще говоря за това колко е важен изборът на място за лозовите насаждения. Освен визуалната преценка на терена се извършва и обстойно проучване: история..
23 Nov Почвата като основен фактор за създаване на лозово насаждение
Василева Яница 0 648
Почвата е сложен комплекст от много фактори. Влиянието на механичния състав, физичните свойства и химичните особености на почвата действат съвкупно върху лозовото растение. Тяхното съвместно взаимодействие влияе върху растежа, развитието, продуктивно..
Показани 1 от 10 | 13 (2 Страници)