Ефективно напояване на култури - дъждуване с разпръсквачи 

 на царевица, пшеница, овощни насъждения, зеленчукови градини и др..
  

 Дъждуването на царевица с разпръсквачи е процес, при който водата се подава под формата на дъжд посредством система от тръби, фасонни части и арматури, дъждувални апарати и помпени агрегати. Това е най-ефективния начин на поливане, защото е най-близък до естественото развитие на растенията.

Основните фактори, който оказват влияние върху качеството на дъждуването са: правилно избраната интензивност на дъжда,   равномерността на разпределение върху площта за напояване, което в пряка зависимост от избора на разпръсквачи ,  и разстоянието,  на което се разполагат. Обикновено производителите дават препоръчителни схеми на нареждане в зависимост от поливната норма.

 Стационарното дъждуване на царевицата може да бъде изпълнено в два варианта- като стационарна система (неподвижна)  или като мобилна инсталация - мобилни дъждувални системи от преместваеми  PVC тръби или  дъждувални макари с  възможност за преместване на цели поливни крила. Предимството на системите с преместваеми  PVC тръби е, че първоначалната инвестиция е значително по -малка и с един ред от тръбите може да се полива цялата площ, като разбира се премества с необходимото застъпване.


 В онлайн магазина АгроКари , ще откриете разнообразие от импулсни,  метални и пластмасови разпръсквачи за селското стопанство,подходщи както за дъждуване на царевица така и за напояване на редица други култури, като зеле, люцерна, марули, билки, цвекло, картофи, овощни насаждения, както и разбира се и всичко необходимо за изграждането и поддръжката на функционална и рентабилна поливна система -като тръбни пътища, филтърни системи и фитинги


✔ При дъждуване на царевица е добре да се изберат разпръсквачи с по-голям дебит, като тези на Grouner, които вече предлагаме и онлайн - например .

защото  обикновено става въпрос за големи площи, но те от своя страна изискват  и високо напорни помпи с дебит, който може да ги захранва.


 Присъединете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина.
✔ Последвайте ни във Фейсбук Агро Кари™, където ежедневно можете да виждате новите ни продукти, промоции и полезни съвети.