Торене


1.Избирайте смесени торове с бавно или бързо освобождаване.

В практиката най-често се използват торове с бавно освобождаване. При тях ефектът е значително по-малък и по-бавен, но ако не желаете да постигате ефект на буен растеж, това трябва да бъде и вашият избор.

При използването на бързо разтворими торове, вашият райграс ще получава достатъчно хранителни вещества за да израства буйно и енергично, но трябва да внимавате с дозите, които инфилтрирате, за да не изгорите тревата.


2.Избирайте торове с високо съдържание на азот.

Азотът е най-важният хранителен елемент, който е необходим за тревните площи. При изборът на тор, обърнете внимание на трите символа NPK. Те показват съотношението на трите макроелемента съдържащи се в тора (азот-N, фосфор-P и калий-К). Подбирайте торове със съотношение 3:1:2 или 4:1:2

-Например тор с показатели 9:3:6 (3:1:2) е подходящ


3.Ораганичен тор.

Органичният тор или торфена смес са направени от животински или растителни остатъци, които служат като храна не само за растенията, но и за земните червеи и микроорганизмите живеещи в почвата. Поддържането на техни популации ще ви гарантира една добре подхранена и аерирана среда за развитие на тревната смеска.


4.Направете си план на торене.

Всички тревни площи се нуждаят от минимум едно торене годишно, с цел предотвратяване отичането на водата и подобряване на хранителния баланс на тревната смеска. От Вас зависи какви и колко усилия бихте положили. Ето и два подхода, които може да използвате:

-Торене веднъж годишно – прилагане на азот 0,5кг/100м2. Този тип торене се прилага през късната есен, но никога по време на слана, заснежена или напоена земя, както и при горещо време.

-Торене на всеки 8-10 седмици – от пролетта до есента, като се прилагат азот 0,25-0,4кг/100м2 всеки път.


5.Как да измерите необходимото количество тор

Ако притежавате тороразпръсквачка, това ще бъде лесно. Тя трябва да бъде придружена с инструкции. Използвайте посочената настройка за 0,5кг/100м2. Но ако разполагате с обикновена пръскачка, може да използвате следните изчисления:

-След като намерите съотношението на NPK на опаковката, го преобразувате в десетични знаци (NPK 24-8-16, азот е 24% или 0,24)

-Умножете намереното число по количеството на килограмите на торбата, за да получите килограмите азот (0,24 азот х 5кг = 1,2 кг азот в торба 5кг)

-Разделете размера на насадената площ на 1000 умножено по вашият отговор (500м2 ÷  1200 = 0.42 торби ще са ви необходими)

-Изсипете това количество тор във вашата пръскачка, като се уверете че торът е добре разтворен. След което разпръсквайте равномерно сместа.


6.Използвайте уреди за разпръскването на тора.

Основните причини са, че чрез използването на такива уреди, разпределянето и прилагането на равномерно количество смес по терена е възможно. В противен случай тази задача е почти неосъществима. Освен посечените два уреда по горе, е възможно да се използват и системи за напояване чрез разпръсквачи.

-При прилагането на тора с машини може да използвате система от застъпващи се надлъжни преминавания, като след завършване на терена се преминава още веднъж, но този път променете посоката на преминаване с 90°.Допълнителна поддръжка и отстраняване на неизправности


1.Аерирайте терена веднъж или два пъти годишно.

Тази процедура се осъществява посредством аератор. Уредът наподобява ръчна косачка, но принцът и на действие е по различен. Тя обира сухата трева, която се е натрупала по тревната площ, като има способността да отстранява и нежелани плевели. Другата му важна функция е че разрохква нежно почвата, като по този начин я аерира. Тази процедура се извършва веднъж или два пъти годишно.

-аерирането на почвата може да извършва и посредством аератори за трева, които се поставят на ходиалта.


2.Отсранявайте натрупалата се слама от окосената трева с помощта на градински търмък.

Тази процедура също се води тип аерация на тревната площ, но тя трябва да бъде извършвана по-често. Оставяйки окосената слама на терена, рискувате да задушите вашата морава и следователно да се получат разреждания или възникването на гъбни патогени. При извършване на процедурата не прилагайте прекомерна сила или да загребвате на дълбоко, за да не нараните целостта райграса.


3.Предотвратете бъдещо натрупване на слама.

Ако сламената покривка се натрупва прекалено много и често, може да приложите следните операции:

-Разпръснете върху тревата почва, която да е със същият механичен и химичен състав като вашaта.

-Извършете рНтест на почвата, като нормалните граници са от 6 до 7. За понижаване (вкисляване) на рН се добавя сяра, а за повишаване (алкализиране) се добавя вар в съответните количества.


6.Подобрете участъците в сенчестите зони.

-Поливайте по рядко на тези места

-При торене с двойно по-ниски дози

-Косете на малко по-високо тези участъци

-Избягвайте преминаването през участъците