Едно от най-важните и задължителни занятия, които трябва да се извършват в градината през годината е именно правилната резитба на вашите храсти и живи плетове. За да се наслаждавате на една модерна и красива градина, трябва да знаете как правилно да извършвате това мероприятие и ние от Агро Кари ще ви дадем правилните насоки, а именно кога и по какъв начин резитбата да бъде осъществявана.


Резитбите най-често се извършват при различните видове храсти или дървета, незнависимо дали са вечнозелени широколистни, иглолистни или цъфтящи видове. Тази процедура се извършва с цел подмладяването на растенията, оформянето в желаната от вас форма на короната и стимулиране на цъфтежа (ако има такъв). Съществуват три вида резитби:

-          Резитба за формиране

-          Резитба за съхранение

-          Резитба за подмладяване

  

Резитба за формиране – тази резитба се извършва през първите години след засаждането на растението, с цел да се създаде правилна основа за оформянето на желаната от вас форма на короната.


Резитба за съхранение – този тип резитба се извършва през целия период на развитие на растенията. Тя е най-важната от трите вида, тъй като влияе върху цялостния декоративен ефект. По този начин се осъществява постоянното подмладяване на храстите. Ако те са цъфтящи, резитбата трябва да бъде съобразена с периода на цъфтеж.

  

Примери:

Листопадни храсти, които по външен вид напомнят за дърво без ствол. Те не образуват заместващи леторасти от основата. Нарастването е връхно по периферията на леторастите. Тези храсти изискват минимално подрязване. През първите години се формира скелет, като се премахват преплетените клони. При възрастните растения се извършват и санитарни резитби, за да се запази декоративния ефект на растението.

Цъфтящи храсти върху миналогодишни леторасти - цветовете се появяват или в пазвите на пъпките, или върху скъсени клонки. Веднага след цъфтежа се отстраняват всички прецъфтели клонки.

Листопадни храсти, цъфтящи върху леторастите от текущата година - подрязват се преди вегитация с ниска, къса резитба. Изрязват се половината до 2/3 от леторастите. В резултат на което от оставените пъпки се развиват буйни леторасти.

Листопадни храсти, отглеждани заради декоративна кора или багра на листата - най-ярка кора имат едногодишните клонки. При тези храсти се прави ниска резитба.

Вечнозелени широколистни храсти - подрязването се прави след разлистване. Раните по време на вегетация бързо зарастват.

Резитба за подмладяване – този тип се извършва само при растения, на които не е извършвана или е правена само частична резитба. Тя се прави, когато растенията са в състояние на покой. Резитбата се състои в изрязването на всички стари леторасти с цел подмладяването им. При появата на новите стебла се започва начална резитба за формиране на новата корона през първите 2 до 3 години, след което се стартира и резитбата за съхранение. При тази резитба е задължително да се извърши и прекопаване с торене за да се осигури нормалното изхранване на новоформиращите се леторати.


При високите живи плетове резитбите се извършват по рядко. При тях, през първите години след засаждането, основно се подрязват върхните части на растенията, с цел тяхното разширяване и сгъстяване. След като желаната височина е достигната, тя бива поддържана с постоянна резитба за съхранение, като страничните части на растенията се подрязват 3 пъти в годината с по 3-4 см. Важно е да отбележим, че трябва да се наблюдава за болни или изсъхнали клони, които трябва да се отстраняват.