Целта на този наръчник  е да ви предадем опит и знания при създаването на разсади, от първоначалното засаждане на семената и целият процес на отглеждане. Ще се опитаме да отговорим на въпроси  като: 

✔️Коя е най-подходящата почва за разсада и как да се направи

✔️На каква дълбочина се засажда

✔️Колко и какви са начините за създаване на разсад

✔️Какви са оптималните температури  и влажност за разсада

✔️Колко често се  полива

✔️Кога и как се подхранва 

✔️Кои са най-често срещаните проблеми и как се преодоляват


Целият процес от засаждането на семената до събирането на плодовете ще бъде документиран и  представен, с въжможност да задавате въпроси и решения за вашите проблеми. 


Сега Ви представяме първото видео от засаждане на семена от домати, което направиме на 06.01.2022У нас, почти за всички култури, отглеждането е свързано с предварителното производство на разсад. Висококачественият разсад е една от основните предпоставки за нормалното формиране на вегетативните и репродуктивните органи на растенията.

Подготовка на семената:

Разбира се всеки малък и голям производител подбира сортове,  в които е сигурен или просто са му по вкуса, но при промишлените производители, както у нас, така и в световен мащаб, оранжерийните зеленчукопроизводители използват хибридни (хетерозисни - ускоряване на растежа и увеличаване на размерите, както и повишаване на жизнеспособността и продуктивността на хибридите от първото поколение) семена. Техният висок биологичен потенциал е  предпоставка за получаване на по-високи и по-качествени добиви. Особено значение има изискването към кълняемостта им. Тя трябва да бъде над 80-90%, а за промишленото разсадопроизводство над 96%.

За разлика от културите от сем.Solanaceae (картофови - домати, пипер, картофи и др.) при сем.Cucurbitaceae (краставици, пъпеши, тикви и др.) особено място заема рътенето на семената. Тази традиционна практика се състои в накисването на семената в хладка (22-25°С) вода в продължение на няколко часа, след което се поставят при температура 25°С и постоянна висока влажност (95-100%). Рътенето се прекратява, когато се забележи появата на кълнове. Така подготвените семена се засяват при оптимална влажност и температура в субстрата (смеската). В противен случай прорастването е неравномерно.

Изисквания към субстрата:

Те са главно следните:

 - да не съдържа патогенни токсични за растенията вещества

 - да има висока порьозност, водозадържаща способност и сорбционен капацитет

 - да е чист от плевели и да има малка обемна маса

Използваната вода за навлажняване на субстрата трябва да не съдържа много карбонати, защото се повишава рН и се появяват хлоротични петна по разсада, поради неусвояването на някои микроелементи. Повишеното съдържание на хлор във водата причинява повреди по корените, хлороза по листата и пречи за усвояването на азота от нитратните торове.

Съотношението торф/почва/перлит се отнася съответно около 31/62/7 в проценти. Приложение намират още компост от дървесни кори и птичи тор и смеска на основата на минерални субстрати: агроперлит, вермикулит, зеолит и др.

Оптимални условия на развитие:

За производството на високо качествен разсад, трябва да осигурите и нужните му оптимални условия за развитие, като те се състоят в следните показатели:

 - температура до поникване – 25-28°С

 - температура след поникване – 21-24°С

 - ППВ до поникване – 90-95%

 - ППВ след поникване 70-75%

 - Въздушна влажност 65-75%

 - рН на почвата  6-6.5

Сеитба:

Семената за производство на разсад най-често се засяват в контейнери като тяхното разнообразие е голямо:

 - пластмасови табли (както за пикиран така и за непикиран разсад)

 - стиропорени табли с различен обем на клетките

 - биоразградими табли

 - кубчета за разсад от минерални или органични субстрати (каменна вата, кокосови влакна и др,  като те се използват най-вече при хидропонното отглеждане на зеленчукови култури.)

По този начин има възможност през различните фенофази от развитието на гъстия разсад той да се премества в различни микрорайони.

При пристъпване към засяването, семената се поставят на дълбочина, която се изчислява по следната формула – диаметърът на семето по 10.

При непикираният разсад периодът от засяване на семената до трансплантирането  е около 50-60 дни, като този срок при пикирания разсад се увеличава, тъй като при самия процес на пикиране, растенията претърпяват стрес.

Важно е да отбележа, че преди трансплантирането  на разсада е задължително да проведе адаптираща процедура (закаляване на разсада). Когато засяването става в отопляемо помещение с регулируем микроклимат, разсадът се отглежда при оптимални условия за растенията. Повече грижи се полагат след засаждането в оранжерии и особено в пластмасови съоръжения без отопление. В тези случаи закаляването стартира 10-15 дни преди трансплантирането, като температурата се понижава постепенно без да се преминава долната биологична граница.