Мъглуване и охлаждане в оранжерии и разсадници, чрез системи за водна мъгла.

Не като обобщение, а още в самото начало Kои според нас са основните преимущества  от инсталирането на система за водна мъгла

 • Ускорява растежа на растенията
• Повишава общата производителност в оранжерията
• Оптимален микроклимат през всички сезони
• Поддържа постоянна влажност
• Намалява изпаряването и количеството вода за напояване
• Охлажда през горещите летни дни и намалява необходимостта от засенчване

• Нежна към деликатните растения • Подходяща за торене и дезинфекция 

Мъглуването, като метод за напояване и охлаждане на култури в оранжерии предпазва растенията от изгаряне, повяхване и изсъхване през интензивно горещите летни месеци и гарантира добра реколта през цялата година. 


Системите за охлаждане и напояване, чрез водна мъгла посредством мъглообразуватели, се изполват за поддържане на оптимална влажност в производствени оранжерии за зеленчуци, парници и разсадници за цветя, храсти и други растения.

Мъглуващите системите са широко приложими за контролиране на климата в оранжериите и градинските центрове и цветарници.
Много често всички зеленчукопроизводители имат проблеми с ниската влажност и високата температура в оранжериите,особено през летния сезон и по време на сухите жеги. Растенията са подложени на огромен стрес ,когато влажността спадне под 35-30 %,

което неминуемо води до забавяне на растежа им или дори до спиране изцяло.

  Мъглуването в оранжериите у нас все още не е напълно познато на българския производител. Недостатъчната информираност на много наши производители, води до спиране на производството през горщте летни месеци, докато те изчакват температурите отвън да спаднат, което пък от своя страна е

 загуба на време, производителност, финансови средства и още неприятни за всеки земеделски производител последици. 

Водната мъгла играе изключително важна, дори според нас – незаменима балансираща роля в оранжерииното производство, без значение от типа на отглежданите растения – зеленчуци, салати, цветя, храсти ..или др.

При правилно избрана и инсталирана система за водна мъгла в оранжерията и парника, съвсем скоро се отчитат плюсовете и по отношение на водата – Използваната вода и енергия са значително намалени. 

 Ø  Разходите за напояване и работна ръка също намаляват, а производителността се увеличава.

През горещите летни месеци, водната мъгла охлажда растенията и повишава влажносттана навъздуха, дори при открити помещения и/или отворени оранжерии и парници.

През зимата водната мъгла поддържа необходимата влажност предотварявайки изсушаването на растенията, което се случва често при използването на отполителни инсталации.


Агро Кари, Ви напомня: 
Източника на вода,
има значение !

Ако нямате качествена водна помпатогава трябва да регулирате ръчно налягането на водатакоето може да бъде сложно.Можете да регулирате налягането, включително и чрез таймер или програматор, което ще бъде от полза за растенията, както и в оптимизирането на разходите и повишаването на добивите в цялото производство!

Ø  ..твърдостта на водата в района
Ø  наличност на вода, водоизточник
Ø  отглежданите култури
Ø  режима за регулиране на мъглуването.

 Присъединете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина.

✔ Последвайте ни във Фейсбук Агро Кари™, където ежедневно можете да виждате новите ни продукти, промоции и полезни съвети.