Обеззаразяването на оранжериите и почвата в тях е изключително важно мероприятие. Много хора си задават въпроси от типа:

    С какво трябва да се обеззаразява?

    - Какви са биологичните методи за обеззаразяване?

    - В какви пропорции да се разреждат препаратите?

За това ние от Агро Кари ще ви посочим някои от най-използваните методи за обеззаразяване на култивационни съоражения и почвата в тях.

Обеззаразяването се прави с цел да се унищожат:

    - Патогени от всякакъв вид – гъбни, бактериални и вирусни

    - Всякакъв вид неприятели – почвени и неприятели по горната част на растенията

    - Плевелна растителност

Като типове за обеззаразяване могат да се разграничат 2 основни мероприятие:

    - Физическо

    - Химическо

Физични методи


1.Чрез соларизация.

Този метод трябва да се прилага при сравнително топло време, края на август и началото на септември. Той се състои в полагането на найлон върху почвата, като по този начин благодарение на слънчевата радиация, почвата се загрява и така се извършва така наречената „пастьоризация“ на почвата. Температурата която трябва да бъде достигната е около 60-70 °С, а ППВ (пределна полска влагоемност) трябва да е около 70%. Методът е напълно безвреден и много икономичен.

Като недостатък на този метод можем да посочим, че няма да можете използвате съоражението в период в който могат да се отглеждат някои култури.


2.Чрез пропарване.

Относно този метод сме говорили в предходна статия и можете да разберете повече подробности ТУК


Химични методи

Съществуват редица препарати и всевъзможни употреби, но в тази статия ще се спрем на на-използваните методи, които се прилагат в земеделието.


1.Срещу гъбни патогени могат да се използват 2 препарата:

-          Бордолезов разтвор – За този метод на обеззаразяване също се говорили в предходни статия, като повече информация можете да откриете ТУК

Като допълнение можем да добавим, че при силно заразени почви трябва да се приготвя 3% разтвор, а за профилактично третиране 1%. Този метод се прилага през период от 3-4 години.


-          Зелен камък – При този метод се приготвя 4% разтвор

И при двата препарата е важно да се прилагат преди обработката на почвата. След третиране се оставя за няколко часа за да може да има ефект върху гъбните патогени, които се развиват най-вече в горния почвен слой. След това може да се извърши и обработка на почвата.


2.Формалин

При употребата на този препарат, оранжериите трябва да бъдат добре изолирани и задължително се работи с противогаз!

При по-малки оранжерии се пръска с 1% разтвор, а при големи съоръжения се обеззаразяват чрез изпарение. След прилагането на препарата Оранжериите се затварят за 1-2 денонощия.

За по-добри резултати се използва смесването на Формалин със Калиев перманганат в следното съотношение:

-          Към Формалин 1л се добавя 100гр. Калиев перманганат

       

При почвено третиране се използва разтвор в съотношение 1:50, като се внасят между 8-10 л от разтвора за 1 м2, след което се закрива с найлон за период от 3 до 5 дни. Това мероприятие се извършва на пролет или на есен, като можете да пристъпите към засаждане 25-30 дни след прилагането му. През този период от време трябва да се извършат 3-4 обработки на почвата.

Методът се използва срещу:

-          Гъбни патогени

-          Нематода

-          Почвени неприятели

-          Плевелна растителност


3.Белина

За обеззаразяването на конструкцията и найлона съществува и друго средство за обеззаразяване, а именно Белина. Активната съставка в белината е Натриев Хипохлорид, като този химикал атакува протеините в живите организми и разрушава клетъчната им стена. Именно поради тази причина белината притежава пагубен ефект върху всякакъв вид патогени – гъбни, бактериални и вирусни. Във приложеното видео можете да наблюдавате точно този разрушителен ефект върху организмите. Белината се използва за обеззаразяване при тъканното клониране на растения, поради високата си ефективност.

За обеззаразяването на найлона и конструкцията се използва следният разтвор:

-          Към 10 л вода се добавят 100 мл белина