В екологичното земеделие и градинарство, полезните насекоми са невероятно ценни биоагенти за контрола на вредителите и поддържането на екологичното равновесие. Много от тях са хищни насекоми или паразитоиди, които играят ключова роля в биологичната борба със вредителите. В тази статия ще разгледаме три основни групи полезни насекоми и техните функции в градината.

 

1.Хищни насекоми:

Хищните насекоми представляват естесвени врагове на вредителите, които се хранят с други насекоми и безгръбначни, които от своя страна причиняват щети на градинските култури. Тези полезни насекоми преследват, хващат и изяждат вредителите, които нападат растенията. Някои от най-популярните представители на тази група включват:

     -Amblyseius swirskii:

    Amblyseiusswirskii е акар от сем. Phytoseiidae, произхождащ от Източното Средиземноморие и е адаптиран към топъл климат. Това е хищник, който се храни с малки членестоноги, като яйца и ларви на трипсове и белокрилки, както и с цветен прашец. Подобно на другите хищни акари от същия род, тялото му е с крушовидна форма и бял цвят, който може да се промени в зависимост от храната му. Amblyseius swirskii е особено полезен съюзник при борбата срещу вредителите, които представляват голям проблем за градинарите.

   

         -Orius majusculus:

    Oriusmajusculus е хищник по трипс с характерна продълговата форма, която го отличава от другите видове Orius. Обитава цветове и листа и поради тази причина се използва при култури, където трипсовете се намножават и увреждат не само цветовете, но и листата, като най-засегнатите култури са краставица, патладжан, пипер, домати и други. Подходящ е за пускане от пролетта нататък. Тоаи агент се използва широко в биологичната борба за контрол на трипсите, които са един от най-разпространените и упорити вредители в градината. Orius majusculus атакува активно трипсите и ги използва като източник на храна, което помага за намаляване на тяхната популация.     -Phytoseiulus persimilis:

    Phytoseiulus persimilis е полезен паяк, който се използва в контрола на паяжинообразуващите акари. Тези вредители са известни с това, че нападат много градински култури и могат да причинят сериозни щети на растенията. Phytoseiulus persimilis атакува активно акарите и ги използва като източник на храна, което помага за унищожаването на популацията им.     2.Паразитоидни насекоми:

Паразитоидните насекоми са видове насекоми, които се развиват "в" или "на" вредителите и им причиняват заболявания или дори ги унищожават. Те са най-често паразитиращи върху други насекоми или гъсеници. Развивайки се в гостоприемника,  паразитоидните ларви го унищожават, като го използват за храна и място за размножаване. Някои от популярните паразитоиди в градината включват:

          -Encarsia formosa:

    Encarsia formosa, паразитоид по оранжерийна белокрилка, е един от първите естествени врагове, използвани в биологичната борба. Той се използва главно за контрол на Trialeurodes vaporariorum в зеленчукови и декоративни култури, но също така може да паразитира върху Bemisia tabaci. Този вредител може да причини сериозни щети на различните растителни култури, като се храни със соковете на растенията и причинява увяхвания и жълтеникави петна на листата. Encarsia formosa паразитира белокрилките, като полага яйцата си в техните личинки и ги използва за храна на своите ларви.


    -Aphidius colemani:

    Паразитоидната оса Aphidius colemani е важен биоагент за контрол на въшки. Възрастните женски показват добра способност за търсене на гостоприемници. Те често изследват предпочитаните от вредителя места и след като е идентифицирана листна въшка, те снасят едно яйце вътре в гостоприемника, като по този начин унищова бързо и ефективно нападениято от въшки.    3.Полинатори

    -Bombusterrestris (Земна пчела) е един от най-често срещаните опрашители в градината. Техният гъст трихом на тялото, наречен пилоситет, им помага да събират ефикасно пчелен прашец от цветовете. Тези пчели се отличават от другите видове с ярките си цветове, по едро и мъхесто тяло и способността да създават вибрации чрез бръмченето си. Докато се хранят с нектар от цветята, те пренасят пчелен прашец от едно растение на друго, което е от съществено значение за опрашването и плододаването на растенията.


Тези полезни насекоми са отлични помощници в градината и играят ключова роля в поддържането на баланса в екосистемата. Когато подкрепяме и насърчаваме тяхнота присъствие, можем да се насладим на здрави и плодородни растения, без да се налага да ползваме химикали за контрол на вредителите.