В днешно време капковото напояване се е наложило като основният начин за напояване на различните градинарски дейности. Употребата на капкови маркучи се използва както при зеленчукопроизводителите, овощарите и лозарите, така и при напояването на зелени площи, живи плетове, дървета, храсти  и др.


        Използването на този тип напояване е предпочитан поради редица причини:

-                      Лесен монтаж, поддръжка и демонтаж

-                      - Изключително икономични от гледна точка на разхода за вода

-                      - Възможност за коректна и точна дозировка на количеството вода необходима за напояване

-                      - Напояването се осъществява само в желаната зона

-                      - Ограничава развитието на плевелната растителност

-                      - Голямо разнообразие от видове маркучи и различни междукапкови разстояния

-                      - Възможност за         автоматизиране на напоителният процес

-                      - Подходящ метод за напояване на малки и големи площи

         Изграждането на капкова напоителна система по същество е един прост процес стига да спазваме някои прости правила:

1.       Да сме наясно с възможностите на         помпата (ако има такава)

2.       Да се монтира         филтър за да се защитят капковите маркучи

3.       Какъв         магистрален маркуч да използваме (Диаметъра на тръбата се определя в зависимост от площта която ще се напоява)

4.       Какъв капков маркуч да използваме (Тук изборът на маркуч не е чак толкова важен, като съществува неписано правило при едногодишните растения да се използват едносезонен а при трайните насаждения многосезонен)

 

    Какво представляват едносезонният и многосезонният капков маркуч?

                Едносезонен (лентов) капков маркуч


 

        Този тип маркучи представляват мек лентов маркуч Ø17, с дебелина на стената 6 или 8 mils, по който на определени разстояния (10,15,20,30,40) има поставени капкообразуватели. Изключение прави само лентовият маркуч на 10 см разстояние на капките. При него няма капкообразувател, а има изградени каналчета в самия маркуч чрез които се образува капката. Този тип маркучи се предлагат в голям диапазон от разновидности с различна дебелина на стената, отстояние между капките, литри за час и дължина. Например ако срещнем следното обозначение:

17/20/6/2

        Това означава че маркучът е лентов ф17, 20см отстояние между капкообразувателите, 6 мила дебелина на стената и 2 литра за час.

        Този тип маркучи намират най-голямо приложение при зеленчукопроизводството поради няколко причини:

-                     - Монтирането и полагането е изключително лесно

-                     - След края на сезона маркучите се събират и се изхвърлят

-                     - Цената на лентовият маркуч е в пъти по-малка от цената на многосезонния

-                     - Всяка година се работи с чист и дезинфекциран маркуч

        Отметка: При правилно съхранение през зимата в някои случаи е възможно лентовият маркуч да се използва и за повече от един сезон, но това зависи от качеството на използваната вода, качеството и количеството на синтетичните торове които се вкарват в системата и начина по който маркуча ще бъде съхранен.

 

                Многосезонен (твърд) капков маркуч


 

        Твърдият капков маркуч намира по-голямо приложение от лентовият, поради факта че е много по ефективно да се използва такъв тип маркуч при напояването на трайни насаждения като овощни видове, лозя, декоративни храсти и дървета и живи плетове. Разбира се многосезонният маркуч може да се използва и при отглеждането на едногодишни растения, като много любители градинари го използват при напояването на зеленчуковите си градини, като просто трябва да се положат необходимите мерки за зимното съхранение а именно:

-                      - Отстраняване и почистване на маркучите

-                      - Излагане на слънце да изсъхнат капкообразувателите

-                      - Навиване на рула и прибиране в помещение през зимата

        Този тип маркуч се предлага с Ø16 диаметър, като отстоянията между капкообразувателите е по различно от лентовия. Предлаганите размера започват от 20 и продължават с 30/40/50/60 и т.н.

  

        Друга практика за напояване е използването на твърда непробита тръба с монтиране на допълнителни капкообразуватели. Прилагането на този тип напояване притежава определени предимства като:

-                      - Поставянето на капкообразувателите на желаните от вас позиции

-                      - Възможност за подмяна на повреден капкообразувател с нов

-                      - Голямо разнообразие от         капкообразуатели – 2,4,6,8,16,32 л/ч, както и         регулируеми – 0 до70 и от 0 до 100 л/ч

 

        Този метод малко оскъпява самата система, но е изключително удачен най-вече при изграждането на напоителна система на лозови или овощни насаждения.