Свързани продукти
media

ОТГЛЕЖДАНЕ ПОД ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТУНЕЛИ 

Подходящо е предзимното засаждане.

Изисквания към сорта.

Избират се сортове с повишена студоустойчивост - от марулята  Черна гюмюрджинска, ​Жълта красавица, Терлана и др

Маруля Черна гюмюрджинска
Fig.1 -Маруля Черна гюмюрджинска
Fig.2 Жълта Красавица

 

и от салатата - Зимна маслена глава, Ванити, Бохемия, Ноазет.​​

Салата Бохемия
Fig.3 -Салата Бохемия
 Салата Ноазет             Салата Бохемия
  Fig.4 -Зимна маслена глава                       Fig.5 -Салата Ноазет

 

Присъединете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Отглеждане на разсад.

Засява се в края на септември на открити лехи или в табли за разсад. Сеитбената норма е 1.0 - 1.5 гр/м2 семена. Засява се разпръснато. За получаване на разсад за засаждане на един декар е необходимо да се засеят 15-20 гр семена. Семената се покриват с тънък слой / 1-2 см/ почва. Подходящо е до поникването за покриване да се използва агрил. Поникването е след 5-7 дни. Тогава агривелото се отстранява и се полагат съответните грижи за разсада: поддържане на умерена влажност, при необходимост плевене и борба срещу листните въшки и другите неприятели най- вече голи охлюви.

За около месец разсадът достига фаза 3-4 листа, в която се засажда.

Подготовка на почвата.

За предзимно засаждане на салатата се избират площи с лека водопропусклива почва, защитени от ветрове.След почистване на площта от растителните остатъци почвата се наторява с минерални и с органични торове. Не трябва да се допуска прекомерно богат с азот агрофон, тъй като той предизвиква интензивен растеж още през есента, което понижава студоустойчивостта на растенията.

След наторяването площта се изорава на 22-25 см дълбочина и се оформят високи лехи с широчина 100 см и пътеки между тях 60 см.

Засаждане.

Салатата се засажда в края на октомври, за да може разсадът да се вкорени добре за 15-20 дни, преди да настъпят неблагоприятните климатични условия. Върху лехите се оформят 5- редови ленти с разстояние между редовете 30 см, а в реда-25 см.

Грижи след засаждането.

Те са ограничени. До настъпване на зимата се създават условия за бавен растеж на салатата, поддържа се умерена почвена влажност, подхранва се по изключение с комбинация от азотни, фосфорни и калиеви торове в съотношение 1:1.5:2 при обща доза 25-30 кг на декар, окопава се 1-2 пъти - след подхранването. Ако изполвате мулчиращо фолио може да спестите прекопаването. През февруари се подхранват еднократно с амониева селитра -25 -30 кг на декар, и растенията се окопават плитко. След това над тях се изграждат тунелите. Важна грижа е поддържането на почвената влажност между 70 и 80% от ППВ.

ОТГЛЕЖДАНЕ В ПЛАСТМАСОВИ ОРАНЖЕРИИ

В пластмасови оранжерии салатата се отглежда като уплътняваща култура -есенна или ранна пролетна. По-подходяща е есенната култура, защото оранжериите се освобождават своевременно за основната култура - ранни домати, краставици и др. 

Изисквания към сорта.

Основни изисквания към сорта са повишена устойчивост на по-ниски температури. На тези изисквания сравнително добре отговарят сортовете, посочени за отглеждане в тунели.

Отглеждане на разсад.

Не се различава от салатата под полиетиленови тунели.

Когато салатата се отглежда като есенна култура семената се засяват на открити лехи през първата половина на септември. Засява се рядко -1-1.5 гр/.м2 семена на дълбочина 0.5см. Разсадът се развива бързо и в началото на октомври той е готов. За да се получи разсад за засаждане на един декар, трябва да се засеят 15 гр семена.

Подготовка на оранжериите.

Тя се състои в почистване от растителните остатъци. Обеззаразяването, торенето и оранта се извършват съобразно с изискванията на основната зеленчукова култура, а не на салатата. Преди засаждането почвата се фрезува и се оформят лехи по дължината на оранжерията, широки 100-120 см, с пътеки между тях- 50-60 см. Когато почвата е с лек механичен състав и силно водопропусклива, лехите са ниски, а на по-тежки и влагоемни почви - високи.

Засаждане.

Салатата се засажда на 5-6 редови ленти. Разстоянието между редовете е 30 см, а в реда- 25 см.

Етапна сеитба - разсадът у нас се отглежда най-често в оранжерии за уплътняване на сеитбооборота и срокът на сеитба е най-често съобразен с основната култура (домати, и др.). За да има непрекъснато снабдяване на пазара с прясна салата през зимните месеци и ранна пролет, се прилага т. нар. етапна сеитба. Засаждането се извършва в предварително подготвени лехи, през 15 дни, като през зимните месеци добре е засяването на семената да се извършва в щайги или табли за разсад.

Грижи след засаждането.

Веднага след засаждането растенията се поливат гнездово. След като възстановят кореновата си система, те може да се поливат и с капкова система. Подхранват се еднократно с азотни торове. Към средата на декември, когато температурата в оранжерите спадне под минус 3-4° С, растенията се покриват с агриl. Интервалът между поливките се удължава на 2-3 седмици, а поливната норма се намалява. Когато повечето растения достигнат стандартни размери, поливките се преустановяват. При поява на болести и неприятели /мана, листни въшки, бактериоза, оранжерийна белокрилка и др./ салатата се пръска.

Прибиране и добиви.

Стандартна продукция може да се получи в началото на декември.

ОТГЛЕЖДАНЕ В ЗАСТЪКЛЕНИ И ПОЛИКАРБОНАТНИ ОРАНЖЕРИИ

За форсирано ранно производство най-често салатата се отглежда в полиетиленови оранжерии или полиетиленови тунелчета, а за късно производство – също в ПОЛИКАРБОНАТНИ оранжерии.

През последните години у нас значително нарасна производството на салати и марули през зимните месеци в условията на ПОЛИКАРБОНАТНИ  оранжерии, а за редица страни това производство е отдавна установена практика с висока доходост. 

Изисквания към сорта.

Използват се  същите сортове, препоръчани за пластмасови оранжерии.

Отглеждане на разсад.

Салатата се засява в различни срокове с оглед предоставяне на пазара на прясна продукция по- продължително време.

В Холандия се отделя голямо внимание на разсадопроизводството. Там се съставя смеска от торф и компост от дървесни кори. Смеската трябва да е фина и добре навлажнена. От нея се подготвят кубчета с размери 5x5 см. В отвора на всяко кубче, което е добре навлажнено, се засява по едно дражирано семе. То се покрива с тънък слой от смеската - 0.5-1 см. След засяването се поддържа температура 10-12° С, което спомага за равномерното покълване на семето и развитието на разсада.

За да има непрекъснато снабдяване на пазара с пресни салати се прилага т.нар. етапна сеитба. За целта още от началото на есента до януари се засява през 15-20 дни, а полученият разсад се засажда, когато достигне фаза 3-4 листа. Последният срок на засяване и засаждане трябва да осигури продукция до момента когато започне прибирането на салатата от тунели и оранжериите покрити с полиетиленово фолио / края на февруари и началото на март. Засяването се извършва в лехи или табли, подготвени в оранжериите.

Засаждане.

Разсадът се засажда на 4-5 редови ленти по схема 50+30+30+30x25-30 см. Когато оранжерийните площи са чисти от плевели и са с автоматично действаща система за поливане чрез дъждуване, салатите се засаждат плътно една до друга без оставяне на пътеки между редовете и лентите. Това е предпоставка за рязко увеличаване на добива.

Грижи след засаждането.

Полива се капково или чрез дъждуване преди обед, а след това оранжериите се проветряват. Поливната норма е сравнително малка - 10 -15 м3 вода на декар. Когато салатите са готови, а се налага по-късно прибиране, поливките се избягват, за да не се получи загниване. Подхранване не се извършва, тъй като плодородието в поликарбонатните  оранжерии е достатъчно поради основното торене на основната култура

Прибиране и добиви.

През есента и пролетта стандартни салати се получават за около 35-40 дни след засаждането. През зимния период ноември -февруари/ продукцията се получава 50-60 дни след засаждането.

Добивът достига до 15 000 стандартни салати от декар.

Присъеденете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Източник: Оранжерийно зеленчукопроизводство - доц. д-р. Николай Вълчев

Свързани статии
13.10.2017
Схема и технология на изграждане на система за дъждуване със стационарни разпръсквачи
13.10.2017
Всеки може сам да си направи капково напояване за по малко от час....
24.02.2018
Зелен лук в полиетиленови тунели и оранжерии - засаждане, грижи, напояване.
Най-търсени
дъждуване напояване оросяване отглеждане на кейл Пипер болести по пипера проблеми с пипера капково напояване проектиране на напоителна система мрежа против зайци мрежа за защита на млади овошли растения в саксии красиви градини торф опушено уиски Мулчиране мулчуращо фолио черно сиво мулчиращо фолио стайни растения отглеждане на краставици в оранжерии краставици в оранжерии разсад светлина Агрил. полиетилен зелено торене оранжерийно производство пипер отглеждане на пипер в оранжерии отглеждане на пипер в полиетиленови тунели ЗИМНИ САЛАТИ КЕЙЛ ДОМАТИ пипер в полиетиленови оранжерии пипер отглеждане пипер напояване подобряване на почвата изполване на пепел е градината пепел в почвата Срокове за сеитба на открито при зеленчуковите култури Киселиност и алкалност на почвата плодородие и качество на почвата Няколко грешки които не трябва да се правят при производството на разсад у дома! подхранване на разсад чесън съчетано отглеждане на растения зеленчукова градина грешки в зеленчуковата градина сечене на разсада сечене недохранване на растенията симптоми за липси на подхранване дефицити на хранителни елементи микро-елементи зелен лук зелен лук отгеждне зелен лук напояване лезен лук в оранжерии напояване на домати домати поливане капково поливане домати дъждуване на домати Съчетано градинарство спанак отглеждане и напояване на спанак градината през март какво да правим в градината през март напояване домати домати капково напояване зеленчуци домати Топ 10 съвети за отглеждане на домати ротация на зеленчучи отглеждане на домати вкусни домати разсад за домати пикиране на домати Цветна топка сферична саксия топка от цветя Аерирае Аератори Методи на аериране засаждане на домати трансплантиране на домати райграс подържане на райграс поливане на райграс морава трева съвети наводнения грижи за градината муличращо фолио мулч мулчираща мрежа картофен мулец борба с картофен мулец Какво трябва да знаем за ябълките? поливане на пипера капково напояване на пипепа как да напояваме пипера proektirane-na-sistema-za-napoyavane Как да се отървем от мравките без отрови и пестициди? отглеждане зеле мулчиране Как се отглеждат много сладки дини? слива овощни дървета наводнен райграс възстаноявяване на райграс градина август зреене нематоди болест растеникорен листа зелени домати дъжд ягоди семена засад декорация дърво метал желязо красиво праскови подрязване овошки дървета къпина картинки отглеждане на малини грижи за малините напояване на малини Напояване на ябълките Оглеждане на ягоди напояване на ягоди напояване на ягоди чрез дъждуване засаждане на ягоди мулчиране на ягоди ягодов разсад круши отглеждане на круши нарояване на круши болести при ягодите отстравяне на болести маруля оранжерии полиетилен напояване на малината изисквания на малината червено цвекло напояване на цвекло напояване на фасул зелен фасул торене фасул полезен зелен фасул есен есенни листа компост рози зазимяване на рози цветя засаждане луковици хумус отглеждане под полиетиленови тунели агрил и поли етилен агрил защита от измръзване засаждане на малината капково напояване маруля мулчиране маруля мулчиращо фолио засенчване марула насаждения торене засаждане на дръвчета дръвчета защита на овошки овощни дръвчета овощни семена болести при овошките план за защита на овошките защита на овошките през ноември Как градината ни да изглежда по – впечатляващо за Коледа? Коледа Коледна Украса Коледни елхи Коледни лампички табли за разсад пластмасови табли за разсад разсад Домати в оранжерия - технология за отглеждане. разсад домати светлина за разсад домати сухо вещество увеличаване на продукцията намаляване на разходите градинска декорация идеи за градината краставици жълтеене на листата краставици жълтеене жълтеене Засяване юли куртури през юли зеленчуци през юли borba-popovo-prase лавандула Лавандула – размножаване място за садене подходящ предшественик подготовка на почвата засаждане. колетучене колтучене на домати колтуци резитба на домати горещо лято времето през лятото прогноза за времето антракноза Водна помпа помпа за поливан система помпа за напояване помпи хидрофор потопяеми помпи сондажни помпи самозасмукващи помпи центробежни помпи градински помпи отрова пчела пчелна отрова тревна смеска сланце сянка без поливане царевица напояване на царевица лентови маркучи твърди маркучи микродъждуване напояване с разпръсквачи увяхване кореново гниене фузарийно увяхване градини красота пчели отглеждане на пчели