Категории
Количка

Капкови маркучи

Капковите маркучи са основен компонент на системите за капково напояване и се предлагат в различни видове, всеки с уникални характеристики и предназначение. Ето основните видове капкови маркучи и тяхното описание:

Капкови маркучи с вградени капкообразуватели:  Тези маркучи имат вградени капкообразуватели на равномерни интервали, които осигуряват капене на водата директно от маркуча.

Предимства: Лесни за инсталиране и поддръжка, с равномерно разпределение на водата.

Приложение: Подходящи за всякакви култури, градини и лозови масиви.

Слепи маркучи: Маркучи без предварително инсталирани капкообразуватели, които позволяват персонализиране на разположението и броя на капкообразувателите.

Предимства: Максимална гъвкавост при инсталирането.

Приложение: Подходящи за сложни или неравни терени и за специфични нужди на растенията.

Характеристики на капковите маркучи:

Диаметър и дебелина: Капковите маркучи се предлагат в различни диаметри и дебелини на стената, което влияе върху тяхната издръжливост и налягане на водата.

Разстояние между капкообразувателите: Маркучите с вградени капкообразуватели имат различни разстояния между тях, обикновено вариращи от 10 до 100 см, в зависимост от нуждите на растенията и почвените условия.

Дебит на капкообразувателите: Дебитът на капкообразувателите също може да варира, което позволява контрол на количеството вода, доставяно до всяко растение.

Материал: Капковите маркучи обикновено са изработени от полиетилен те са устойчиви на ултравиолетови лъчи и химикали, използвани в земеделието.

Избор на подходящ капков маркуч: Изборът на подходящ капков маркуч зависи от различни фактори, като вид на културите, почвени условия, терен и специфичните нужди на напояваната площ. Правилният избор на капков маркуч значително ще подобри ефективността на напояването и ще намали разходите за вода и поддръжка.

Фирма Агро Кари може да ти предложи различни капкови маркучи с вграден капкообразувател : твърди надземни, твърди подземни и лентови капкови маркучи.

Маркучите за капково напояване се разделят и в две основни групи: едносезонни и многосезонни.

 Едносезонните капкови маркучи се използват за отглеждане на зеленчукови култури. Предлагат се модели с различно разстояние между отворите в зависимост от културата, конструкцията на поливната система и технологията на отглеждане. Изключително подходящи за хранене на растенията, заедно с поливните води.

 Многосезонните капкови маркучи се използват при отглеждането на трайни насаждения и зеленчукови оранжерии. Те намират своето място и при напояването на декоративни храсти, дървета и цветни лехи. Това са цилиндрични тръби с UV защита, с вградени капкообразуватели. Тази конструкция ги прави устойчиви на запушване от механични отлагания, което е предпоставка за дълъг период на експлоатация. Предлагат се модели с различно разстояние между капкообразувателите, покриващи всички изисквания при напояване на трайни насаждения.