Код на продукта: ZAM02-10
Наличност: В наличност
3.62лв.

Количество:

Бърза поръчка по email Icon
ПОРЪЧАЙ

Спирали против комари - 10 бр.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Извадете спиралата от опаковката. Внимавайте да не се повреди сърцевината на съседните спирали /внимателно отделете сърцевините на съседните спирали/. Нагънете края на металното езиче на подпората приложена към опаковка. Положете спиралата върху края на езичето. Запалете края на спирала, раздухайте огъня и оставете накрайника да тлее. Отделящите се пушеци имат и инсектицидно действие. Една спирала осигурява защита от комари за няколко часа.

Мерки за оказване на първа помощ:

При вдишване: Изведете пострадалия от мястото на замърсяването и го изведете на чист въздух. Ако симптомите персистират, потърсете квалифицирана медицинска помощ.

При контакт с кожата: Внимателно измийте кожата обилно с вода и сапун В случай на поява на клинични симптоми или дразнене на кожата потърсете квалифицирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Веднага изплакнете обилно очите с течаща вода и потърсете квалифицирана медицинска помощ.

При поглъщане: Малко вероятно да настъпи поглъщане поради търговската форма на продукта. В случай на поглъщане, ако пострадалият е в съзнание, дайте вода за пиене. Никога! Никога не давайте нищо през устата на лице в безсъзнателно състояние. Веднага да се потърси квалифицирана помощ при поглъщане и контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана помощ при вдишване и контакт с кожата.

Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

Мерки за безопасност: Избягвайте контакта с очите и раздразнената или наранена кожа. След приложението, измийте ръцете и лицето с вода и сапун. Дръжте препарата далече от храни за хора и животни.

Работа с препарата: Да се използват лични предпазни средства: защитни ръкавици. Да се осигури адекватна  вентилация след употреба. Да не се вдишват пушеците. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри.

Съхранение

Продуктът да се съхранява на хладно и сухо място, в добре вентилирано помещение при температура от 5 до 30 градуса. Да не се съхранява в близост до хранителни продукти, фураж, силни оксиданти, източници на огън и топлина.

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците.

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
Свързани продукти
Може би се нуждаете и от:
СВЪРЗАНИ СТАТИИ