Категории
Количка

ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

           Имаме  богат опит в тази сфера с приложение в жилищни, обществени и промишлени комплекси, спортни терени,  земеделие и селско стопанство. Предлагаме най-добрия избор на техническо  решение, благодарение на богат избор и широка гама продукти на Rainbird и Palaplast и други световно известни производители.

ЗАЯВКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ и МОНТАЖ: 

Система за напояване на селско-стопански култури : Изтегли заявката

Система за напояване на райграс и градинско озеленяване:Изтегли заявката

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФАЙЛА И ГО ИЗПРАТЕТЕ НА

email : zahara.kapk@gmail.com  или по Viber viber tel:+359879542562

Винаги можете да използвате и по-бързия начин - телефонно обаждане   Phone+359879542564

Проектирането  включва  няколко отделни  елемента:

1.Чертежи

 • Схема на поливната система, съгласно подадена посадъчна схема и изходящи  данни на клиента
 • Местоположение на разпръсквачи, капкови и захранващи маркучи, елементи за дъждуване, мъглуване  и оросяване  ;
 • Местоположение на клапани, програматор, кранове, филтри  и торо-смесителни   системи;
 • Точка на водохващане или помпена станция със стойности за необходим дебит и налягане;
 • Детайли за монтаж на продуктите.
 • Схема на окабеляване ако е необходимо
 • Схема на изкопните работи ако е необходимо

 Формат на файла: PDF

2.Детайлна количествена сметка:

 • Дължина и вид на капковите маркучи;
 • Брой и вид на разпръсквачите;
 • Видове дюзи;
 • Дължина и диаметър на тръбите;
 • Дължина и сечение на сигналните кабели;
 • Брой и тип на клапани и шахти;
 • Количеството на всеки от основните аксесоари спирателни кранове, фитинги, дренажни клапи;
 • Филтри, филтрираща система и торо-смесителна инсталация  
 • Тип програматор и необходимите аксесоари.
 • Избор на подходяща помпа или  помпена инсталация
 Формат на файла: PDF

3.Хидравлични изчисления, включващи:

 • Изчисляване на изискуемите параметри на водозахранване, дебит и време на поливане;
 • Изчисляване на статично и динамично налягане;
 • Изчисление за всяка поливна зона – брой капкови  маркучи,  разпръсквачи и клапани, дебит на дюзите, загуби на налягане, тръби и спирателната арматура, автоматизация.

 Формат на файла: PDF

4.Обяснителна записка

Този документ описва необходимото оборудване и дава подробни технически изисквания за инсталирането и полагането:

 • Тръби и кабели, свързване и изкопни работи;
 • Разпръсквачи, клапани, спирателни кранове и свързване;
 • Аксесоари и свързване;
 • Технически данни за помпената станция;
 • Програматор, аксесоари и свързване;
 • Количествена сметка.
 Формат на файла: PDF

 Проектът се предава в електронен вариант или 3 бр. копия на хартиен носител.

ЗАЯВКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ и МОНТАЖ: 

Система за напояване на селско-стопански култури : Изтегли заявката

Система за напояване на райграс и градинско озеленяване:Изтегли заявката

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФАЙЛА И ГО ИЗПРАТЕТЕ НА

email : zahara.kapk@gmail.com  или по Viber viber tel:+359879542562


Винаги можете да използвате и по-бързия начин за връзка - телефонно обаждане  Phone : +359879542564