Категории
Количка

Уважаеми клиенти, поради значително увеличения обем на  поръчки, Ви информираме, че през месец април и май,  изпълняваме поръчките от 2 до 5 работни дни.  Благодарим Ви за разбирането. 

Референции

Референция : "Зара Фуражи" АД

 

Уважаеми клиенти на „Агро Кари“ ООД,Фирма „Зара Фуражи АД ” работи съвместно с ;,Агро Кари ООД” през 2016 г. Фирмата проектира и изгради Подземна автоматизирана поливна система в нашата производствена база с обща напоителна площ 1200 м2 Предоставената услуга и извършените строително - монтажни дейности, са извършени качествено и в уговорен срок, поради което продължихме да работим заедно и сключихме договор за поддръжка на изградената система. Оправдаха ичките ни очаквания като се отнесоха към работата си професионално и грижливо, а ние останахме удовлетворени от реализираната система за Напояване на тревни площи, храсти и цветни градини както по отношение на качеството и цена, така и по отношение на сроковете за изпълнение. Препоръчваме „Агро Кари ООД” на всички, които се нуждаят от подобна услуга - няма да останете разочаровани!

Референция : „МАГЕЙА“ ООД

 

Уважаеми дами и господа,С настоящата референция бихме желали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с фирма „Агро Кари“ ООД. Екипа на фирмата показа професионализъм на високо ниво, изпълни поставените изисквания по реализацията на Техническия проект за изграждане на Система за капково напояване на насаждения от маслодайни рози в с. Ветрен. Въпреки краткия срок за изпълнение, проектантската дейност беше извършена качествено и съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, което значително подпомогна и направи възможно, успешното подаване на заявление за финансиране по подмярк 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 - 2020 г. Екипът на фирмата любезно ни консултира по всички възникнали въпроси, и компетентно и в кратки срокове получавахме своето решение, без да се нарушава предварително поставеното от нас задание на проекта. Изключително сме доволни от бързата обратна връзка при общуването ни с „Агро Кари“ ООД. Успешната, съвместна работа с „Агро Кари“ ООД ни дава основание да дадем висока оценка на екипа и фирмата, и да предпочетем дружетсвото и при изпълнението и реализацията на проекта. Препоръчваме „Агро Кари“ ООД като надежден, компетентен и коректен бизнес партньор.

Референция : " ТРИЯДА“ ЕООД

 

Уважаеми клиенти на „Агро Кари“ ООД,Фирмата е специализирана в проектиране, изграждане, реконструкция и монтаж на напоителни системи за селското стопанство и системи за градинско, парково и ландщафтно напояване. " ТРИЯДА“ ЕООД издава настоящата референция на фирма „Агро Кари“ ООД гр. Стара Загора в уверение на това, че през 2015 год. същата успешно проектира и изгради Подземна, автоматизирана система за напояване на райграс за обект: Реконструкция и изграждане на Спортен комплекс за футбол и други спортове УПИ за спортен комплекс в кв. 31 по ПУБ на с. Бяла Паланка Работата беше изпълнена качествено и беше спазен договорения срок. Фирмата спази стриктно всички, необходими стандарти и правила за безопасност при работа и проведе необходимото обучение на обслужващите готовата система служители. Доволни сме от партньорството с фирма "„Агро Кари" ООД, комуникацията със служителите й е изключително лесна, служителите оказват съдействие и професионална консултация в ключови моменти и с лекота решават възникналите проблеми. Фирмата разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, необходимото техническо оборудване и компетенции за качествено извършване на поетите ангажименти и дейностите за изпълнение. Коректното, компетентното и професионалното обслужване от страна на „Агро Кари“ ООД ги превърна в наш надежден партньор, с който ние продължаваме да работим ефективно и при взаимно изгодни условия и с увереност ги препоръчваме като надежден и ефективен партньор при изграждане на системи за напояване.