След беритбата на продукцията  идва и  есенната грижа за лозята или така нареченото „зазимяване“. Извършва се  зимно пръскане с мед съдържащи препарати като: Меден сулфат наричан тривиално „син камък“ или био препарата Фитосев.  Или препарати с активни вещества като: Меден Оксилхлорид с 54% съдържание на мед и приложението му е като на бордолезовия разтвор. Препарат на такава база е Акробат Р и Купроцин супер: Меден Хидроксид – амонячен разтвор на меден сулфат като съдържанието на мед е между 55-77%. Препарати на такива база са: Косайд 2000 ВГ, Шампион ВП, Фунгуран ОН. Зимното пръскане се прави с цел да се унищожат зимуващи патогени и да се запази здрава до пролетта и през вегетационния период. Задължително през есента лозята се подхранват . Използват се отганични торове, които се внасят през есента, непосредствено преди дълбоката оран. Органичните торове играят много важна роля. Обогатяват почвата с  хумус,  подобряват физичните й свойства.  

Можете да използвате: Оборски тор 3-4 т/дка, Птичи тор (намиращ широко разпространение в био лозовите масиви) 250-300кг /дка както може и компост- от растителни отпадъци- (лозови листа, листа от овощни дървета и др). Идва и ред на есенната оран. Чрез нея се извършват едновременно обръщане, разместване и разрохкване на орния пласт и заравяне на органичните торове. Извършва се на дълбочина между 20-25 см, с нея се унищожава част от плевелната растителност. Ако отглеждате малки лозички или лози на приземни формировки с къси стъбла, или в район с ниски зимни температури достигащи до -15 - 16°С се предпочита да се загребат лозите с цел да се предпазят от измръзване.

За да  получаваш информация за следващите статии е този Наръчник , присъедини  се към  facebook  групата Гроздетоот Дионис до съвременното агрономство  


Също така през есента се извършва и ремонта на подпорната конструкция. Подмяна на крайни и между редови колове, опъване на двойките телове.  Идва ред и на резитбата. Тук идва въпросът, коя резитба е за предпочитане дали зимната или пролетната. Запомнете, че при извършването на зимната резитба става след листопада, и където опасността от зимни студове не е изключена трябва да започнете от най-студоустойчивите сортове- Каберне Совиньон, Ркацители. Пролетната резитба се извършва преди началото на сокодвижението.