Напояване на 30 дка. зеле в с. Средище (Силистренско) с мобилни тръби за дъждуване. 

Тук представяме осъществен проект и снимки от наш клиент на  дъждувалната система с мобилни тръби, с която той избра да напоява зелето, което отглежда върху 30 декара в с.Средище, обл. Силистра. Предимството на системите с преместваеми  PVC тръби е, че първоначалната инвестиция е значително по -малка и с един ред от тръбите може да се полива цялата площ, като разбира се премества с необходимото застъпване.  От проектната схема за разпределение на разпръсквачите Cronus (долу) е видно, че се използва една линия за дъждуване с разпръсквачи на 12  метра един от друг, която се премества по дължината на полето - посока изток-запад през 18  метра. 

На всеки 18  метра по дължината има кран който захранва линията при преместване. 

Дъждуването се осъществява чрез създаване на естествен или изкуствен напор. От вида на разпръсквачите, схемата на разполагане на разпръсквачите зависи равномерността на полива.

Най-често използваните за мобилни дъждувални системи са Роторните  и  Импулсните ( такива са и разпръсквачите  “Cronus” , които са използвани в системата за дъждуване в с. Средище ) разпръсквачи.

Cronus са особено подходящи за поливане в селското стопанство и са чудесен избор за дъждуване на селскостопански култури: пипер, домати, зеле, лук, картофи, моркови и др.

Дъждуването като поливна технология е най-близко до естествения дъжд.  При мобилното дъждуването целия процес на работа може да се механизира, което намалява използването на човешки труд до минимум.

Водоизточник за напояването може да бъде открит (езеро, река, канал или язовир) или закрит (сондаж, кладенец и др.). Капацитета на водоизточника е най-важното условие за оразмеряването на поливната система. Магистралните и разпределителни тръбопроводи при системите за дъждуване с разпръсквачи - изграждат  се най-често от полиетиленови (PVC) тръби или плоски маркучи (LAY FLAT)За направа на връзките се използват ПЕ фитинги тип „бърза връзка“,  резбови фитинги, и PVC кранове и фитинги.

 Присъединете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина.

✔ Последвайте ни във Фейсбук Агро Кари™, където ежедневно можете да виждате новите ни продукти, промоции и полезни съвети