Лозарството е познато по българските земи още от времената на древните Траки, считани за едни от най-добрите винари на Античността. От тогава,  в нашата страна, гроздето винаги е било култура с основно стопанско значение. За съжаление през последните години, България от шестия в Света най-голям износител на вино през 1981  г, се превръща в  във вносител.  За щастие през последните няколко години се забелязва лека промяна в тази негативна тендеция  и  увеличение най-вече на малките и средните стопанства. отглеждащи грозде.

В опита си да бъдем полезни за утвърждаване на тази тенденция, с помощта на нашите агрономи ще създадем поредица от статии -Наръчник за плодородие , включващи основни,  съвременни техники за отглеждане на грозде  и още:

 • ·        Кои са предварителните стъпки, преди осъществяване на инвестицията:
 • ·        Изработване на технологичен проект за организацията на територията и засаждането на лозите с пълен икономически анализ на инвестицията.
 • ·        Защо е необходимо обстойно проучване на геологията, орографията на терена?
 • ·        Какво да правите ако теренът е равен или е с наклон?
 • ·        Ако теренът е застрашен от ерозия, какви противоерозни мероприятия трябва да се извършат?
 • ·        Коя почва с водно-физичните си свойства и химичен състав е подходяща?
 • ·        Ще поговорим и за климатичната характеристика на микрорайона, кои сортове са подходящи, какви са следващите мелиоративни мероприятия и с какво са полезни за лозата.
 • ·        Как да направите избора на необходимите материали лози,           колове, тел,  торове, препарати?.  
 • ·        Какви са най-добите разстояния и форми на засаждане, видовете маркиране на терена?
 • ·        Ще Ви предсатвим най-добрите начини за засаждането на лозите- ръчно и механизирано, как се изкопават дупките, как се прави с хидробур и машинно.
 • ·        Каква подпорна конструкция за изберете - метелни или дървени колове и кои са добрите  системи и приспособления, подходящи за стабилизиране на конструкцията?
 • ·        Какви са конкретните агротехнически  мероприятия  и грижи за младите насаждения до влизането им в плододаване?
 • ·        Формиране на лозите, техниката и правилата на неговото извършване.
 • ·        След създаването на лозовото насаждение и встъпването му в плододаване грижите не стигат до тук, за това ще продължим с поддържане на възприетата формировка?
 • ·        Кога и как се прави резитба на зелено?
 • ·        Обработката на почвата, защо е важно да се тори лозето и         видовете напояване при лозовото насаждение?
 • ·        Борбата срещу важно икономическите болести и неприятели при лозята.
 • ·        Как и кои препарати за растителна защита да се използват?
 • ·        Не на последно място и борбата срещу плевелната растителност.
 • ·        Разбира се най-важният въпрос е как да се реализира гроздето, с печалба,  било то винен или десертен сорт? И разбира се  как се        прави вино в домашни условия,  както и с ампелографията на някои сортове грозде. 
 • ·        Ще ви представим нови, икономически изгодни сортове грозде -както десертни така и за винопроизводство
 • ·        Ще ви представяме  добри практики  от опита на големите износители на грозде и вино в света.

Всяка седмица нашият Агромон Тейси Льондева, ще ви запознава с част от изброените по-горе стъпки в отглеждането на гроздето.

Ако имаш нужда от знания, предоставени от агромон с над 8 годишен опит в създаването и отглежднето на лозовите масиви на една от бързо развиващите се бутикови винарни в България,  както и от споделения опит на стари български майстори лозари, присъедини  се към  facebook  групата Гроздето-от Дионис до съвременното агрономство , за да си информиран или се абонирай за нашия бюлетин