Както у нас,  така и в много страни, доматите заемат първо място в оранжерийното производство. У нас те са 70% от производството в остъклените и поликарбонатни оранжериии между 80-85 % процента от пластмасовите оранжерии и тунели.  Това се дължи на факта, че плодовете имат висока биологична стойност и заради това,  че се отличават със сравнително по-голяма приспособителна способност към топлинния  и светлинен режим в оранжериите..Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

ОТГЛЕЖДАНЕ ПОД ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТУНЕЛИ

тунели полиетилен

 

С полиетиленови тунели се постига ускоряване на растежа  на плододаване на домати с 10 - 15 дни.

Изисквания към сорта.

Сортовете, трябва да са с висока рано-зрелост и добивност, да са устойчиви на гъбни и вирусни болести и да имат висококачествени плодове. Ограниченият обем на тунелите налага да се подберат сортове с по-рехав хабитус и с ограничен растеж на стъблото. В това отношение полудетерминантните сортове имат предимство.

На посочените изисквания най-пълно отговарят българските сортове:

Паулина, Ръгби, Дар, Жар, Дорина и Прекос.

Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Отглеждане на разсад.

За засаждане в тунелите най- подходящо е да се използва 65-70 дневен добре закален пикиран разсад. Оптималният срок на засаждане на разсада настъпва, когато почвената температура на 12-15 см. дълбочината се повиши над 9-10°С. За повечето райони на Южна България това е в края на март и през първите дни на април, а за останалите части на страната - в средата на април.

ВТАбли и форми за разсад от 10 ст от торф или пък тя се поставя върху стелажи или лехи е отопляеми застъклени или пластмасови оранжерии.

Сеитбената норма е 2,5-3 д семена на 1 м2. За засаждане на 1 декар са необходими 10 м2 разсадна площ или около 5000 растения.

саксии за разсад домати

След сеитбата до поникването температурата на въздуха се поддържа 22 - 25° С, а влажността на почвата - 80 - 90 % от ППВ. Растенията поникват след 5-6 дни. Тогава температурата се понижава с няколко градуса. При нападение на младите растения от сечене  се пръскат с 0,1 %-ов разтвар на фундазол или на метилтопсин.

За пикиране на разсада се използват пластмасови саксии с диаметър 10 см. Избягва се директното пикиране в лехи, защото след засаждането на растенията в тунелите те   по-бавно възстановяват кореновата си активност и изостават плодо-даване то.

Грижите за пикирания разсад се състоят в поддържане на  въздушна температура 20-22° С и на сравнително висока влажност на смеската - около 80 %. Преди засаждането (10-15 дни) температурата постепенно се понижава, като през нощта тя е 8-10° С а през деня 7-8° по-висока. Понижава се и влажността на въздуха и  на смеската. Така се постига закаляване на разсада. В момента на засаждането растенията трябва да са в тургорно състояние, затова по преценка се поливат предварително

Подготовка на почвата.

За тунелите се избират ветрозащитни площи с лека, добре дренирана почва. През есента въз основа на резултатите от анализа на почвените проби почвата наторява с оборски тор, фосфорни и калиеви торове, след което 5м се изорава дълбоко ( 28 - 32 ст). Рано напролет се обработва по-плитко, като се култивира и фрезува. Когато почвата е силно уплътнена от валежите през зимата, тя се преорава на 18 - 20 ст. те Последната обработка се свързва с оформяне на браздова или на лехобраздова повърхност, като лехите са широки 1 м и високи 20- 25 см между браздите разстоянието е 90 см.

Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Засаждане.

засаждане на доматиПри лехо-браздова повърхност доматите се  засаждат на двуредови ленти по схема 100 + 60x30 см, а при  браздова - 90x25 - 30 ст. Растенията се поставят на дълбочина 3-4 см над кореновата шийка. Те сe поливат веднага след засаждането на - гравитационно или капково напояване при топло време и поотделно (ръчно) при хладно на време.

Грижи след засаждането

 Основна грижа след засаждането е от поддържането на топлинния режим. През първите няколко дни в тунелите се проветряват по изключение. Поддържа се температура на въздуха около 22-25° С при слънчево време и с 2-3°С по-ниска  при облачно. След прихващането на растенията температурата се  понижава незначително. Поради голямата топлопроводимост на фолиото температурата през нощта рязко се понижава. За намаляване на голямата амплитуда значение има по-силното проветряване през деня, за понижаване на максималните  температури.

През втората половина на май, когато нощните температури се   установят над 10° , тунелите се откриват напълно и доматите се отглеждат по технология на ранното полско производство. Тогава  растенията се привързват на опорна конструкция -колове за домати Колтуците се  отстраняват, още когато са малки (до 4-5 ст). При  полудетерминантните сортове (Трапезица, Марица 25 и др.) най -горното разклонение не се отстранява. Чрез него се създава възможност за нарастване на стъблото, ако то преждевременно е прекратило растежа си. Постепенно с нарастване на плодовете може да  се отстраняват и 1-2 листа в основата на стъблото. Окончателното прекратяване на нарастването на основното стъбло става  като върхът му се отстрани 50-60 дни преди края на беритбите По този начин се осигурява нормално нарастване и узряване на плодовете и от най-горните съцветия до 15-20 юли.

Полагат се още грижи за водния и за хранителния режим. До  началото на беритбата поливките са през интервал 10-15 дни с поливна норма 15-20 м3 вода на декарПодхранва се 2-3 пъти е амониева селитра или с друг азотен тор, като първото подхранване  се извършва преди масовия цъфтеж, а следващите - през 15-20 дни. Тори се непосредствено след поливането с около 20 кг азотен тор на декар. На силно дренирани почви доматите може да се подхранват и с пресен оборски тор, размит в поливната вода неколкократно - от оформянето на плодовете в първо съцветие до масово плодо-даване. Разбира вече на пазара се предлагат и много добри  продукти от 100%  органични торове, както и течен екстракт от био  тор, които  са ефективни  и лесно се влагат през системата поливане . Много подходящ за домати и минерания тор ХортиГроу внесен през капковото напояване - 1,5 кг на 1дка две похранвания през седмица след засаждането на  разсада и по 4 кг на дка след първа китка и по  време на беридбата.

Води се борба срещу гъбните болести, оранжерийната белокрилка, акарите и др.

Беритба и добиви.

Беритбата на първите плодове започва в края на май. Масовото плодо-даване  е през втората половина на юни. До средата на юли добивите достигат 7-8 т от декар.

ОТГЛЕЖДАНЕ В ПЛАСТМАСОВИ ОРАНЖЕРИИ

полиетиленова оранжерияБързото нарастване на площите на пластмасовите оранжерии за производство на домати е характерно и за нашата страна. Причините за това са комплексни: по-ранни и по-високи добиви при значителен икономически ефект, по-пълно оползотворяване на слънчевата енергия, създаване на условия за по-ранно използване на работната ръка. Тенденцията за нашата страна е постепенно по-голяма част от ранното полско производство да се превърне в своеобразно "суперранно", като доматите се отглеждат в оранжерии, покрити с полиетиленово или с друго фолио.

Значението на това производство се свързва още с възможността то да се осъществява от ранна пролет до късна есен. То е предпоставка за отглеждане и на други култури в оранжериите. По този начин оранжерийните площи ще се използват интензивно и през годината от тях ще се получават по 2-3 реколти

Производствени направления. Обособени са главно три производствени направления:

 ранно, средно ранно /следразсадово/ и късно /есенно/.

Ранното производство е основно. При него сеитбата се извършва през януари, а засаждането на разсада - в края на март - началото на април. Продукцията се получава от края на май до края на юли.

Средно ранното производство се прилага в съоръженията, освободени от зеленчуков разсад в края на април или началото на май. Целта е да се използва по-пълно площта на оранжериите.

Късното производство е незначително, но перспективно. С него се заемат оранжериите, освободени през юли до началото на август от ранни краставици, тиквички и др. Продукцията се получава от втората половина на септември до края на октомври.

Изисквания към сорта.

При ранното производство изискванията към сортовете са следните: висока ранозрелост, високо качество на плодовете, устойчивост на растенията към икономически важните гъбни, вирусни и бактерии ни болести и кореновата нематода.

Сортовете с умерено големи съцветия / прости и междини/ се предпочитат, защото при тях плодовете нарастват по-равномерно и узряват дружно. Увеличава се и търсенето на по-едри плодове със сочна и плътна консистенция.

Подходящи сортове са:  Беле, Монро, Амати, Рали, Мондиал, Мокито, Мариса, Синдел и Bългарските Марица 25, Балкан, Прекос и др.

Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

При средно ранното производство изискванията към сортовете са те да са с едри, равномерно червено оцветени плодове, без напукване и със сочна консистенция. Многокамерността е необходимо качество с оглед увеличаване на транспортабилността и на временното съхраняване. Сортовете трябва да са устойчиви на икономически важните болести и неприятели.

Най- подходящи за това производствено направление се очертават: Беле, Мокито, Мариса, Веласко, Велосити, Ком, Рила.

При късното производство се предпочитат устойчивите на вирусни и гъбни болести сортове, защото периодът на отглеждането им съвпада с много благоприятни условия за появата и развитието на тези болести. Нарастващото търсене на пресни домати през есента налага да се използват сортове с едри, висококачествени плодове. Освен това за късното производство те не трябва да са с висока ранозрелост, за да са с по-плътни плодове подходящи за доузряване.  Ето защо се предпочитат сортовете

 Беле, Веласко Рила, Ком.

РАННО ПРОИЗВОДСТВО

Отглеждане на разсад.

Технологията е същата като при производството на домати под полиетиленови тунели. По- подходящо е разсадът да се пикира в пластмасови саксии.

Гъстият разсад се отглежда в застъклени оранжерии на лехи подготвени върху полиетиленово фолио, или семената се засяват механизирано - по едно в торфени капсули, формирани върху стипорни табли. Качественият разсад е висок 25-30 см и е във фаза начало на цъфтеж.

Подготовка на оранжериите. Ранните домати имат добра биологична самопоносимост и може да се отглеждат като монокултура. Най-често предшественик на ранните домати са краставиците втора култура или някои от студоустойчивите зеленчукови култури - лук и чесън за зелено, салати, спанак и др.

През есента почвата се наторява и се изорава дълбоко. Внасянето на полуразложен или пресен оборски тор или фосфорни минералните торове е важно за поддържане на биогенността на почвата. Затова ежегодното торене дори с малки количества /4-5 т на декар/ оборски тор е препоръчитело, но  ако предпочитате минерално тренене имате голям избор  на пазара. Преди оранта заедно с оборския тор се тори и с фосфорни и калиеви торове. Част от тях /до 1/2/  може да се внесе с предпосадъчна обработка на почвата.

Доматите реагират положително на дълбоката обработка на почвата до 32-35 см. На тежки, уплътняващи се почви се извършва периодично продълбочаване.

Почвената повърхност се профилира за засаждане на растенията на висока равна леха или на бразди по дължина на оранжериите. Доматите може да се засаждат и на равна повърхност след съответно маркиране за редово или за лентово засаждане. По- късно с първите обработки се оформят лехите и браздите.

shema2-domati-ornajeriyaКогато почвената температура на дълбочина 10  см се повиши над 9-10° С, не се очакват ниски външни температури / под -3, -4°С  при единично фолио на оранжериите и разсадът е пикиран в кубчета или в саксии, /се пристъпва към масово засаждане на доматите. За по-топлите райони на страната това става в края на март и първите дни на април, а за по-хладните - 1-2 седмици по-късно. При браздово засаждане разстоянията между редовете са 80- 85 см, а между растенията в реда - около 30 см. На висока равна леха доматите се засаждат на двуредова лента по схема 90+50x25- 30 см.

Непосредствено преди засаждането разсадът се полива. Засажда се в предварително изкопани гнезда на дълбочина 4-5 см над кореновата шийка. По-дълбокото засаждане не е подходящо, защото кореновата система попада в по-слабо затоплена почва. Когато времето е студено засадените домати се поливат ръчно, в плитка браздичка около стъблото. Когато времето е топло засадените домати може по изключение да се полеят гравитационно по бразди.

Грижи след засаждането. Първостепенна грижа след засаждането е поддържането на микроклимата в оранжериите. През деня при слънчево време температурата на въздуха се поддържа 25-28° С, а при облачно - с 3-4° по-ниска. Нощните температури по възможност се поддържат с няколко градуса по-ниски от дневните. От изключително значение е температурните амплитуди да не са по-големи от 7-8°.

Когато премине опасността от ниски температури / май/, постепенно грижите се насочват към оптимизиране на водния режим. Влажността на почвата се повишава на 75-80% от ППВ.

Напоследък за подобряване на почвените условия и за намаляване на разхода на труд се прилага и мулчиране на почвата с полиетиленово мулчиращо  фолио. То се поставя в междуредията върху системата за капково напояване. Под негово  влияние се постига повишаване на биогенността и на температурата на почвата. По- равномерна е и влажността.

През вегетацията доматите се подхранват с минерални и с органични торове. От минералните торове се използват изключително амониева селитра.

Първото подхранване с азотен тор се прави в началото на цъфтежа като торовата доза е съобразена със запасеността на почвата с азот. При слаба запасеност доматите се подхранват с около 20 кг азотен тор на декар. Следващите 1-2 подхранвания са през интервал от 10-15 дни със слабо увеличена доза - 25-30 кг на Декар.

Подхранването с органичен тор, размит в поливната вода  или с  готов екстракт от био тор, подобрява храненето на растенията, увеличава концентрацията на въглеродния диоксид и повишава интензивността на фотосинтезата. Не трябва да се забравя обаче, че е свързано с вредно покачване на  съдържанието на нитрати в плодовете. При подхранване с пресен или полуразложен оборски тор доматите може да бъдат нападнати от нематоди, увеличават се от и опасността от заплевяване и други

Важни грижи за доматите са окопаването, прикрепването /привързването/ и формирането на растенията. Веднага след прихващане на засадените растения /4-5 дни след засаждането/  се извършва първото окопаване. То е сравнително по-дълбоко -на 10 см дълбочина. Целта е да се осигури повече и по-топъл въздух за развитие на кореновата система. При него стъблото на растенията се загърля със 7-8 см рохкава и влажна почва, за да се предизвика развитие на двентивни /допълнителни/ корени. Следващите /1-2/ окопавания са през интервал от 2-3 седмици и са на по-малка дълбочина.

Доматите се привързват към опорна конструкция, която може да бъде два вида - ниска и висока. Ниската се изгражда, като във всеки ред от растенията през 4-5 м се забиват  колове с диаметър 10-12 см и височина 80-100 см. На тях се опъват два хоризонтални реда тел-на 40 и на 80-100 см височина, върху които се привързват стъблата на растенията. Високата се състои от телове, разположени на 180-200 см височина над всеки ред от растенията. Към тях растенията се привързват с помощта на манила или сезал.

При колтученето разклонението в най-горната част на стъблото се оставя. То е необходимо за получаване на продължител на стъблото, ако последното спре да нараства вследствие на формирането на съцветие на върха му. Окончателното преустановяване на нарастването на стъблото става чрез премахване на растежния връх / прекършване/. Прекършването на върха се прави 50-60 дни преди последната беритба. Необходимо е над най-горното съцветие да се оставят 1-2 листа - като асимилираща повърхност и за избягване на прегряването му.

За да се подобри проникването на светлината до почва,  когато доматите имат силен растеж, се отстраняват част от листа. Отначало се премахват долните 1 -2 листа в основата на стъблото, а когато плодовете в първото съцветие започнат да се избистрят и да  узряват, премахват се всички листа до него. Може отстраняват отделни листа или част от тях, разположени по средата  на стъблото.

Растителнозащитните мероприятия също заемат важо място. През вегетацията се следи за появата и развитието на бактерийни и вирусни болести, за нападение на растенията от  оранжерийна белокрилка, акари, коренова нематода и др.

Беритба и добиви.

Началото на беритбата настъпва в зависимост от условията, създавани в оранжериите. Когато те не се отопляват допълнително, първите зрели плодове се получават в края на май, а масовите беритби са в края на юни. В оранжериите, покрити с няколко пласта фолио, тези фенофази настъпват 15-20 дни по-рано. Още по-рано е първата беритба, когато оранжериите са с вегетационно отопление.

Добивите варират от 6-7 до 9-10 и повече тона от декар. Те зависят от сорта и от възприетата технология.

СРЕДНО РАНННО ПРОИЗВОДСТВО

То се осъществява с предварително произведен разсад.

Отглеждане на разсад. Сеитбата се извършва през втората половина на януари. До края на април, когато оранжериите се освобождават от разсадите за ранно полско производство, в тях се засажда пикиран разсад от домати с добре оформено първо съцветие.

Технологията на разсадопроизводството се отличава незначително от тази за ранното производство. Същественото тук е, че растенията от поникването до засаждането се отглеждат при условия, съответстващи или близки до оптималните. Не се налага разсадът да се закалява.

Често, за да се придвижи напред зреенето, за пикиране се използват по-големи саксии, с диаметър 8-20 см, което осигурява развитието на разсада в тях до прецъфтяване на първото съцветие.

Подготовка на оранжериите. Веднага след почистването на площта от предшественика оранжериите се притварят, за да се повиши температурата. Почвата се наторява с 20-30 кг амониева селитра на декар и се обработва плитко - на 18-20 см. Фрезува се и се оформят високи лехи за лентово засаждане. Срещу поповото прасе се разхвърлят примамки, които се заравят на около 10 см дълбочина.

Засаждане. Извършва се в края на април. Растенията се засаждат по схема 85+50x30 см, на дълбочина 10-12 см и веднага се поливат обилно, най-често гравитационно по дълги бразди.

Грижи след засаждането. Те не се различават от ранното производство.

Беритба и добиви. Беритбата започва в средата на юни. До края на юли добивите са 4-4.5 т от декар.

КЪСНО ПРОИЗВОДСТВО

Късното производство заема пластмасовите оранжерии с предшественик ранни краставици, които освобождават площта в края на юли- началото на август.

Отглеждане на разсад. Разсадът се отглежда на открити лехи. Засява се през втората половина на юни със сеитбена норма 1-1.5 гр. семена на 1м2. По-рядката сеитба осигурява висококачествен разсад без пикиране. За засаждане на 1 декар са необходими 20 м2 разсадна площ. След засяване семената се покриват с 1-2 см торово -почвена смеска и лехите се поливат обилно чрез оросяване след което се покриват с агрил. Добре е преди сеитбата да се внесе хербицидът девринол . След покриването на семената с торово -почвена смеска също трябва да се внесе девринол.

Разсадът пониква след 4-5 дни. Тогава агрилът се отстранява. Влажността на почвата се намалява на 70-75% от ППВ. За целта се полива чрез дъждуване в ранните сутрешни часове с норма 10-15 л вода на 1 м3. За около 30 дни разсадът образува 5-6 листа с първите пъпки. В тази фаза той се засажда на постоянно място. Не трябва да се допуска прерастването му, защото по- голямата биомаса е свързана с по-голяма транспирация под влияние на високите температури, а това затруднява прихващането му след засаждането.

Подготовка на оранжериите. Освободената от предшественика площ се полива обилно /с 30-40 м3 вода на декар/ и след няколко дни се обработва на около 20 см дълбочина. Преди обработката се тори с 20-30 кг амониева селитра, а след нея се фрезува. Внасят се примамки срещу неприятелите и площта се профилира. Създава се лехо-браздова или браздова повърхност в зависимост от почвения тип.

 

Засаждане. Извършва се в хладните часове на деня или при облачно време. Разсадът се засажда веднага, след като се изскубе и сортира, без да се допуска завяхването му. Той се засажда в гнезда, направени в момента на засаждането на 1/3 височина от дъното на браздите. За да се осигури по- постоянна влажност зоната на кореновата система, засаждането е сравнително дълоко на  / на 12-15 см/. Затова е необходимо да се отстранят долните | листа на стъблото.

Грижи след засаждането. Осигуряването на постоянна и по-висока  влажност на почвата е най-важната грижа. През септември по-късно постепенно почвената влажност се намалява до 70- 75 % от ППВ

Полива се  при възможност с  капково напояване. Доматите се подхранват с азотни  торове два до три пъти по около 20 килограма на декар,  последното подхранване се прави в края на август. Растенията се отглеждат едностъблено чрез редовно  колтучене. Стъблата се прикрепват на опорна конструкция растежният връх се отстранява около 70 дни преди последната беритба. За не отопляваните оранжерии краят на вегетацията е към средата на октомври, а за някои по-топли микрорайони - по-късно. Борбата срещу картофената мана, оранжерийната белокрилка  и акарите има изключително значение за успеха на късното производство на домати.Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Беритба и добиви.

Беритбата започва в края на септември и за да се удължи беритбеният период, доматите може да се покрият с втори  пласт полиетиленово фолио, наметнато върху шпалирната носеща конструкция. Още по-добри резултати се получават ако се включи допълнително отопление.

Плодовете се обират, поставят се в малки амбалажни единици и се внасят за доузряване в помещения със слабо осветление и  температура между 14-16° С. След това през интервал от 7-8 дни се подбират плодовете, достигнали подходяща зрелост.

Добивите варират. Когато плодовете не доузряват, те са 4-5 т от декар. При удължаване на вегетацията и особено с прилагане на доузряване добивът нараства с 1-2 т на декар.

Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Използвана литератута: Оранжерийно зеленчукопроизводство - доц. д-р Николай Вълчев