Как се размножава малината?

Малината се размножава по вегетативен начин и чрез семена. Най-бързият и евтин начин за размножаване на малината е чрез коренови издънки.

Размножаването на малината може да се извърши и чрез разделяне на храста. Семенното размножаване не се прилага, защото отгледаните от семена растения

с малки изключения са по-малоценни от родителските сортове.

В какви райони може да сe отглежда малината?

Малината е влаголюбив овощен вид. Най-високи добиви се получават в полупланинските райони,където годишната сума на валежите е над 9001/m2, а въздушната влажност - над 70%. За предпочитане са северните, североизточните и северозападните изложения. Малината може да се отглежда и на места с по-малка сума па валежите и на източно, югоизточно и югозападно изложение,ако е осигурено напоянане.

Как се извършва предпосадъчната подготовка на почвата за засаждане на малиновите растения? 

 Присъединете се към Фейсбук групата   Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Предпосадъчната подготовка на мястото за засаждане на малини се извършва както при ябълката. Някои препоръчват по-плитко риголване и помалки дози торове за торене при риголването. 

Любителската градина трябва да дава големи добиви, а това е възможно само при много добра предпосадъчна подготовка на мястото.


Кога и как  засаждат малиновите растения?

Най-подходящо време за засаждане на малиновите растения е есента. Пролетно засаждане се извършва само в изключителни случаи. След риголването мястото се подравнява и се маркира. На определените места се изкопават дупки с размери 30x30x30 cm, след което почвата се размесва много добре с 2-3 kg добре разложен оборски тор за всяка дупка. На разсада се прави слабо съкращаване на корените. Растенията се поставят в средата на дупката и 5-6 cm по-дълбоко, отколкото са били в разсадника.

Корените се разпределят и се засипват с почва, която се притъпква. Накрая около растението се прави малък венец и се полива с по 6-7 л. вода - с лейка или гравитачно. Добре е след засажането да се мулчира с добре разложен оборски тор или други мулчматериали (угнила слама, торф, угнили листа от горски дървета и др.).


          

Присъединете се към Фейсбук групата        Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градинаКакви са изискванията на малината към напояване?

Малината реагира положително на наполване. Само във високите места, с годишна сума на валежите 700-800 1/m2,тя може да се отглежда без напояване. Малиновите растения имат най-голяма нужда от вода от май до август, т. е. през периода на цъфтежа, завързването и узряването на плодовете.

Първата поливка се извършва преди цъфтежа (в края на април), а втората -- през втората половина на май. През време на беритбата трябва да се извършат 1-2 поливки,- необходими за наедряване на плодовете. Последната поливка се извършва след беритбата на плодовете и изрязване на плододалите издънки.

Поливната норма за малината е 60-60 m3 на декар, а през време на беритбата - 25-30 m3. Напояването се извършва по бразди. От двете страни на всеки ред се прекарва по една бразда, а при леки почви - и трета бразда по средата на всяко междуредие. Браздите трябва да са 40-60 m дълги и 8-10 cm дълбоки - за леки почви,

а 60-80 m дълги и 10-15 cm дълбоки - за тежки почви. 

Присъединете се към Фейсбук групата  Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина