Отглеждането на листните зеленчукови култури през зимата е един от най-богатите източници на витамини, минерали и соли. Те не заемат специални площи -отглеждат се като предшественици на домати и краставици. 

Ето какво трябва да направите, за да имате зелена салата на масата,  през цялата зима. 

Големите намаления до -60%
Цяла седмица черен петък!

ОТГЛЕЖДАНЕ ПОД ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТУНЕЛИ 

Подходящо е предзимното засаждане.

Изисквания към сорта.

Избират се сортове с повишена студоустойчивост - от марулята  Черна гюмюрджинска, ​Жълта красавица, Терлана и др

Маруля Черна гюмюрджинска 
Fig.1 -Маруля Черна гюмюрджинска
Fig.2 Жълта Красавица

 

и от салатата - Зимна маслена глава, Ванити, Бохемия, Ноазет.​​

Салата Бохемия 
Fig.3 -Салата Бохемия
 Салата Ноазет             Салата Бохемия
  Fig.4 -Зимна маслена глава                       Fig.5 -Салата Ноазет

 

Присъединете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Отглеждане на разсад.

Засява се в края на септември на открити лехи или в табли за разсад. Сеитбената норма е 1.0 - 1.5 гр/м2 семена. Засява се разпръснато. За получаване на разсад за засаждане на един декар е необходимо да се засеят 15-20 гр семена. Семената се покриват с тънък слой / 1-2 см/ почва. Подходящо е до поникването за покриване да се използва агрил. Поникването е след 5-7 дни. Тогава агривелото се отстранява и се полагат съответните грижи за разсада: поддържане на умерена влажност, при необходимост плевене и борба срещу листните въшки и другите неприятели най- вече голи охлюви.

За около месец разсадът достига фаза 3-4 листа, в която се засажда.

Подготовка на почвата.

За предзимно засаждане на салатата се избират площи с лека водопропусклива почва, защитени от ветрове.След почистване на площта от растителните остатъци почвата се наторява с минерални и с органични торове. Не трябва да се допуска прекомерно богат с азот агрофон, тъй като той предизвиква интензивен растеж още през есента, което понижава студоустойчивостта на растенията.

След наторяването площта се изорава на 22-25 см дълбочина и се оформят високи лехи с широчина 100 см и пътеки между тях 60 см.

Засаждане.

Салатата се засажда в края на октомври, за да може разсадът да се вкорени добре за 15-20 дни, преди да настъпят неблагоприятните климатични условия. Върху лехите се оформят 5- редови ленти с разстояние между редовете 30 см, а в реда-25 см.

Грижи след засаждането.

Те са ограничени. До настъпване на зимата се създават условия за бавен растеж на салатата, поддържа се умерена почвена влажност, подхранва се по изключение с комбинация от азотни, фосфорни и калиеви торове в съотношение 1:1.5:2 при обща доза 25-30 кг на декар, окопава се 1-2 пъти - след подхранването. Ако изполвате мулчиращо фолио може да спестите прекопаването. През февруари се подхранват еднократно с амониева селитра -25 -30 кг на декар, и растенията се окопават плитко. След това над тях се изграждат тунелите. Важна грижа е поддържането на почвената влажност между 70 и 80% от ППВ.

ОТГЛЕЖДАНЕ В ПЛАСТМАСОВИ ОРАНЖЕРИИ

В пластмасови оранжерии салатата се отглежда като уплътняваща култура -есенна или ранна пролетна. По-подходяща е есенната култура, защото оранжериите се освобождават своевременно за основната култура - ранни домати, краставици и др. 

Изисквания към сорта.

Основни изисквания към сорта са повишена устойчивост на по-ниски температури. На тези изисквания сравнително добре отговарят сортовете, посочени за отглеждане в тунели.

Отглеждане на разсад.

Не се различава от салатата под полиетиленови тунели.

Когато салатата се отглежда като есенна култура семената се засяват на открити лехи през първата половина на септември. Засява се рядко -1-1.5 гр/.м2 семена на дълбочина 0.5см. Разсадът се развива бързо и в началото на октомври той е готов. За да се получи разсад за засаждане на един декар, трябва да се засеят 15 гр семена.

Подготовка на оранжериите.

Тя се състои в почистване от растителните остатъци. Обеззаразяването, торенето и оранта се извършват съобразно с изискванията на основната зеленчукова култура, а не на салатата. Преди засаждането почвата се фрезува и се оформят лехи по дължината на оранжерията, широки 100-120 см, с пътеки между тях- 50-60 см. Когато почвата е с лек механичен състав и силно водопропусклива, лехите са ниски, а на по-тежки и влагоемни почви - високи.

Засаждане.

Салатата се засажда на 5-6 редови ленти. Разстоянието между редовете е 30 см, а в реда- 25 см.

Етапна сеитба - разсадът у нас се отглежда най-често в оранжерии за уплътняване на сеитбооборота и срокът на сеитба е най-често съобразен с основната култура (домати, и др.). За да има непрекъснато снабдяване на пазара с прясна салата през зимните месеци и ранна пролет, се прилага т. нар. етапна сеитба. Засаждането се извършва в предварително подготвени лехи, през 15 дни, като през зимните месеци добре е засяването на семената да се извършва в щайги или табли за разсад.

Грижи след засаждането.

Веднага след засаждането растенията се поливат гнездово. След като възстановят кореновата си система, те може да се поливат и с капкова система. Подхранват се еднократно с азотни торове. Към средата на декември, когато температурата в оранжерите спадне под минус 3-4° С, растенията се покриват с агриl. Интервалът между поливките се удължава на 2-3 седмици, а поливната норма се намалява. Когато повечето растения достигнат стандартни размери, поливките се преустановяват. При поява на болести и неприятели /мана, листни въшки, бактериоза, оранжерийна белокрилка и др./ салатата се пръска.

Прибиране и добиви.

Стандартна продукция може да се получи в началото на декември.

ОТГЛЕЖДАНЕ В ЗАСТЪКЛЕНИ И ПОЛИКАРБОНАТНИ ОРАНЖЕРИИ

За форсирано ранно производство най-често салатата се отглежда в полиетиленови оранжерии или полиетиленови тунелчета, а за късно производство – също в ПОЛИКАРБОНАТНИ оранжерии.

През последните години у нас значително нарасна производството на салати и марули през зимните месеци в условията на ПОЛИКАРБОНАТНИ  оранжерии, а за редица страни това производство е отдавна установена практика с висока доходост. 

Изисквания към сорта.

Използват се  същите сортове, препоръчани за пластмасови оранжерии.

Отглеждане на разсад.

Салатата се засява в различни срокове с оглед предоставяне на пазара на прясна продукция по- продължително време.

В Холандия се отделя голямо внимание на разсадопроизводството. Там се съставя смеска от торф и компост от дървесни кори. Смеската трябва да е фина и добре навлажнена. От нея се подготвят кубчета с размери 5x5 см. В отвора на всяко кубче, което е добре навлажнено, се засява по едно дражирано семе. То се покрива с тънък слой от смеската - 0.5-1 см. След засяването се поддържа температура 10-12° С, което спомага за равномерното покълване на семето и развитието на разсада.

За да има непрекъснато снабдяване на пазара с пресни салати се прилага т.нар. етапна сеитба. За целта още от началото на есента до януари се засява през 15-20 дни, а полученият разсад се засажда, когато достигне фаза 3-4 листа. Последният срок на засяване и засаждане трябва да осигури продукция до момента когато започне прибирането на салатата от тунели и оранжериите покрити с полиетиленово фолио / края на февруари и началото на март. Засяването се извършва в лехи или табли, подготвени в оранжериите.

Засаждане.

Разсадът се засажда на 4-5 редови ленти по схема 50+30+30+30x25-30 см. Когато оранжерийните площи са чисти от плевели и са с автоматично действаща система за поливане чрез дъждуване, салатите се засаждат плътно една до друга без оставяне на пътеки между редовете и лентите. Това е предпоставка за рязко увеличаване на добива.

Грижи след засаждането.

Полива се капково или чрез дъждуване преди обед, а след това оранжериите се проветряват. Поливната норма е сравнително малка - 10 -15 м3 вода на декар. Когато салатите са готови, а се налага по-късно прибиране, поливките се избягват, за да не се получи загниване. Подхранване не се извършва, тъй като плодородието в поликарбонатните  оранжерии е достатъчно поради основното торене на основната култура

Прибиране и добиви.

През есента и пролетта стандартни салати се получават за около 35-40 дни след засаждането. През зимния период ноември -февруари/ продукцията се получава 50-60 дни след засаждането.

Добивът достига до 15 000 стандартни салати от декар.

Присъеденете се към Фейсбук групата Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

Източник: Оранжерийно зеленчукопроизводство - доц. д-р. Николай Вълчев