В днешно време една правилно направена напоителна система спестява страшно много време! Ето, че не е толкова трудно това да се случи!

Присъединете се към Фейсбук групата  Градината на моето семейство, за да имате достъп до всичко свързано с нуждите на Вашата градина

- Потъващи разпръсквачи

- Капково напояване с външни капкообразуватели

Дъждуване и оросяване

Капково напояване с капков маркуч с вградени капкообразуватели.

- Подземно капково –напояване

От тук нататаък следва: 

1.Определяне на работното налягане :

Трябва да разберете какво е налягането на водоизточника. Ако към него в свързана помпа, налягането е основна характеристика, която  е дадена в документацията й и се измерва в атмосфери или  бара. В случай, че нямате такава или  използвате вода от водопровод е необходимо да измерите работното му налягане с помощта на манометър. За да работи нормално една система за напояване, работното налягане трябва да е от 1- 1,5  атмосфери за лентовите капкови маркучи  и над 2 атмосфери за всички  останали методи на напояване. Ако налягането Ви  над 4 атмосфери, ще се наложи да използвате редуктор на налягането.

2. Определяне на работния дебит

Ако нямате информация за работния дебит на източника, ( втората основна характеристика  в документацията на помпата ) можете много лесно да го измерите. Той се измерва в литри вода, които изтичат в системата за една минута. Вземете празен съд, на който знаете вместимостта -  най-лесно се смята, ако е 10 л  и засечете времето,  за което ще се напълни. След това определете дебита по следната формула:

< style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-family: "Open Sans", sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">

(Вместимост на съда) Х (време за пълнене) Х 60= Литри за минута

3. Направете скица на градината

Най-напред нарисувайте груба скица.  Ще ви трябва: лист хартия, ролетка, молив, линийка,гума, флумастер.

• Започнете с маркирането  на къщата и границите на имота.

• Начертайте пътеки, тераси, навеси, оранжерии и др

• Отбележете  местоположението на  ливадата, цветните лехи, дръвчетата,  храсти, зеленчукови лехи, лозички и др.

• Отбележете местоположението на  източника на вода.

• Колкото повече информация включите, толкова по-лесно ще е планирането

Правете измерванията, колкото може по точно –граници, пътеки, лехи, разстояния и зони с трева и райграс. Определете къде ще искате са сложите контейнери, саксии или висящи растения. Отбележете къде може да има прегради или места, през които трудно може да мине тръбната мрежа. Смисълът на проектирането е да се изчисли количеството на тръбната мрежа, какви фитинги и кранове  ще се включат в система, както и на колко самостоятелни кръга ще се раздели системата. Точното измерване е изключително важно, особено ако искате да получите помощ при проектирането от специалист.

За да бъдете максимално ефективни е най добре да пренесете вече начертаната скица на милиметрова хартия, за да създадете чертежа в мащаб, като ясно означите зоните,  които ще се поливат, както и ако искате да направите специфично разделяне на определени зони  по Ваше желание.

 След като имате всички  тези изходни данни, можете да продължите с проектирането и да определите количеството и вида на материалите, за конкретния проект.

Ако искате да се възползвате от възможността за безплатен проект на Вашата система за напояване, можете да сканирате направената скица и да ни я изпратите на email: zahara.kapk@gmail.com, като оставите телефон за връзка и уточняване на подробностите.

В отговор ще Ви изпратим готов проект с конкретна количествено стойностна сметка. Можем да Ви изпратим  материалите по куриер с инструкции как да осъществите монтажа.